กพร.ดันเด็กอาชีวะป้อนตลาดทดแทนต่างด้าว

นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตนได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ก่อสร้าง ยานยนต์ ในงานสัมมนาเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานที่ จ.ชลบุรี ซึ่งผู้ประกอบการต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าประสบปัญหาขาดแคลนอย่างมาก โดยเฉพาะแรงงานที่มีวุฒิระดับ ปวช.และ ปวส.ในสาขาช่างฝีมือต่างๆ เพราะเมื่อเด็กเรียนจบแล้วจะไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีเป็นจำนวนมากและเข้าสู่ตลาดแรงงานน้อย จึงอยากให้กระทรวงแรงงานช่วยเหลือโดยการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในไทยเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานนายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตนได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ก่อสร้าง ยานยนต์ ในงานสัมมนาเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานที่ จ.ชลบุรี ซึ่งผู้ประกอบการต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าประสบปัญหาขาดแคลนอย่างมาก โดยเฉพาะแรงงานที่มีวุฒิระดับปวช.และ ปวส.ในสาขาช่างฝีมือต่างๆ เพราะเมื่อเด็กเรียนจบแล้วจะไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีเป็นจำนวนมากและเข้าสู่ตลาดแรงงานน้อย จึงอยากให้กระทรวงแรงงานช่วยเหลือโดยการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในไทยเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน  

อย่างไรก็ตาม ตนได้ชี้แจงกับผู้ประกอบการไปว่านโยบายของกระทรวงแรงงานต้องการให้ผู้ประกอบการใช้แรงงานไทยเป็นหลักมากกว่าการพึ่งพาแรงงานต่างด้าว เนื่องจากหากแรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศต้นทางแล้ว ผู้ประกอบการไทยจะลำบาก

นายนคร กล่าวอีกว่า กพร.มีแนวทางแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆโดยจะร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ผลิตแรงงานที่มีวุฒิระดับ ปวช.และ ปวส.ในสาขาช่างฝีมือต่างๆ เพิ่มขึ้น รวมทั้งจะเดินสายเข้าไปแนะแนวตามสถาบันอาชีวศึกษาต่างๆ เพื่อเชิญชวนเด็กที่กำลังจะเรียนจบระดับ ปวช.และ ปวส.เข้าสู่ตลาดแรงงานให้มากขึ้น ซึ่งโครงการนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้

นอกจากนี้ กพร.จะขยายผลโครงการระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยจะให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค (สพภ.) และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (ศพจ.) เปิดรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งผู้ที่จบ ม.3 ปวช.และ ปวส.ซึ่งว่างงานอยู่เข้ามาฝึกอบรมทักษะฝีมือช่างในสาขาต่างๆตลอดทั้งปีโดยใช้เวลาอบรมและฝึกงานในสถานประกอบการประมาณ 1 ปี และเมื่อฝึกอบรมเสร็จก็เข้าทำงานในสถานประกอบการต่างๆ

NEWS & TRENDS