กระทรวงแรงงานยัน SME กุ้งไม่ใช้แรงงานเด็ก

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.แรงงาน กล่าวระหว่างการหารือร่วมกับ Mr. jiyuan Wang ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศไทย กัมพูชาและลาว ว่า ตนรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเรื่องประเทศไทยถูกกล่าวหาว่าเป็นประเทศที่ค้าแรงงานเด็ก จนถูกจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มบัญชีความรุนแรงที่ต้องเฝ้าระวัง หรือ Tier 2 Watch List ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการไม่เข้าใจวัฒนธรรมและลักษณะการทำงาน จนทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน จึงอยากร้องขอความยุติธรรมและต้องการให้องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ช่วยเข้ามาแก้ไขและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประเทศไทย โดยที่ผ่านมาประเทศไทยได้ปฏิบัติตามระเบียบของ ILO และหลักสิทธิมนุษยชนด้วยความตั้งใจและจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้หลุดพ้นจากการถูกจับตามองในเรื่องของการค้าแรงงานเด็กและการกระทำที่ผิดกฎหมายต่อแรงงาน

 


นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.แรงงาน กล่าวระหว่างการหารือร่วมกับ Mr. jiyuan Wang ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศไทย กัมพูชาและลาว ว่า ตนรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเรื่องประเทศไทยถูกกล่าวหาว่าเป็นประเทศที่ค้าแรงงานเด็ก จนถูกจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มบัญชีความรุนแรงที่ต้องเฝ้าระวัง หรือ Tier 2 Watch List ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการไม่เข้าใจวัฒนธรรมและลักษณะการทำงาน จนทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน จึงอยากร้องขอความยุติธรรมและต้องการให้องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ช่วยเข้ามาแก้ไขและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประเทศไทย โดยที่ผ่านมาประเทศไทยได้ปฏิบัติตามระเบียบของ ILO และหลักสิทธิมนุษยชนด้วยความตั้งใจและจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้หลุดพ้นจากการถูกจับตามองในเรื่องของการค้าแรงงานเด็กและการกระทำที่ผิดกฎหมายต่อแรงงาน

รมว.แรงงาน กล่าวต่อไปว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เชิญสถานประกอบการขนาดเล็ก หรือ SMEs ที่เกี่ยวกับธุรกิจการแกะกุ้งทั้งหมดกว่า 400 แห่ง เข้าร่วมประชุม เพื่อให้รับทราบถึงกรณีที่ประเทศไทยถูกกล่าวหาว่าใช้แรงงานเด็กในการแกะกุ้ง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กเหล่านั้นเป็นเด็กที่ตามพ่อและแม่ที่เป็นแรงงานเข้าไปในโรงงานเท่านั้น เนื่องจากที่บ้านไม่มีผู้เลี้ยงดู ดังนั้น ตนยืนยันว่าประเทศไทยไม่มีการใช้แรงงานหรือจ้างแรงงานเด็กแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าใจผิด จึงได้ขอความร่วมมือไปยังสถานประกอบการทุกแห่ง ห้ามไม่ให้นำเด็กเข้าไปในโรงงานโดยเด็ดขาด

NEWS & TRENDS