รับสร้างบ้านภาคใต้บูม "พีดีเฮ้าส์" เร่งเปิดสาขา

นายพิศาล ธรรมวิเศษ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีดีเฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เจ้าของแบรนด์ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ และเอคิวโฮม เปิดเผยว่า ตลาดรับสร้างบ้านในพื้นที่จังหวัดภาคใต้มีแนวโน้มเติบโตได้ดี โดยเฉพาะเมื่อเร็วๆ นี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณลงไปในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเป็นเงินกว่าสี่หมื่นล้านบาท เพื่อจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมเชื่อมอ่าวไทย-อันดามัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การเกษตร และการท่องเที่ยวซึ่งภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญๆ มากมาย

 


นายพิศาล ธรรมวิเศษ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีดีเฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เจ้าของแบรนด์ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ และเอคิวโฮม เปิดเผยว่า ตลาดรับสร้างบ้านในพื้นที่จังหวัดภาคใต้มีแนวโน้มเติบโตได้ดี โดยเฉพาะเมื่อเร็วๆ นี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณลงไปในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเป็นเงินกว่าสี่หมื่นล้านบาท เพื่อจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมเชื่อมอ่าวไทย-อันดามัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การเกษตร และการท่องเที่ยวซึ่งภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญๆ มากมาย 

จุดนี้จะทำให้ความต้องการที่อยู่อาศัยหรือสร้างบ้านเองจะเติบโตตามมา ดังนั้น บริษัทจึงได้เร่งเปิดสาขาในภาคใต้ก่อนเป็นรายแรก เพื่อสร้างการรับรู้และจดจำของผู้บริโภคก่อน ในขณะยังไม่มีคู่แข่งรายใดขยายสาขาลงไปในพื้นที่ภาคใต้ รวมถึงสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับเหมือนเช่นที่ทำสำเร็จมาแล้วในพื้นที่จังหวัดภาคอีสาน โดยเดือนพฤศจิกายนนี้ได้ทำการเปิดสาขาใหม่เพิ่มทั้งฝั่งจังหวัดอันดามันและฝั่งจังหวัดอ่าวไทย แบ่งเป็นพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ สาขาสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และพื้นที่ฝั่งอันดามัน ได้แก่ ภูเก็ต และกระบี่ ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีสาขาในพื้นที่ภาคใต้รวม 6สาขา สามารถให้บริการรับสร้างบ้านครอบคลุมพื้นที่จังหวัดภาคใต้ได้ถึง 10 จังหวัด

ที่ผ่านมา ผู้บริโภคที่ต้องการสร้างบ้านในจังหวัดภาคใต้ หากจะเลือกใช้บริษัทรับสร้างบ้านจากกรุงเทพฯ ราคาบ้านก็จะสูงกว่า 10-15% จากราคาปกติ เหตุเพราะผู้ประกอบการคิดค่าเดินทางและค่าขนส่งเพิ่มดังนั้น การที่บริษัทฯ ขยายสาขามายังพื้นที่จังหวัดภาคใต้ จึงทำให้ผู้บริโภคที่ต้องการสร้างบ้าน สามารถประหยัดเงินได้นับแสนบาทต่อหลัง ที่สำคัญบ้านที่ก่อสร้างทุกหลังจะได้รับดูแลควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิดซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์สูงสุด

 

NEWS & TRENDS