หนุนสิ่งทอเครื่องนุ่มห่มย้ายฐานผลิตไปกัมพูชา

"โอฬาร" ชง 4 ยุทธศาสตร์ดันค้าชายแดนเข้า ครม. หนุนกลุ่มสิ่งทอ นุ่งห่ม รองเท้า ย้ายฐานไปซบกัมพูชา

 


"โอฬาร" ชง 4 ยุทธศาสตร์ดันค้าชายแดนเข้า ครม. หนุนกลุ่มสิ่งทอ นุ่งห่ม รองเท้า ย้ายฐานไปซบกัมพูชา

นายโอฬาร ไชยประวัติ รองประธานคณะทำงานส่งเสริมการสร้างฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและการค้าชายแดน เปิดเผยว่า ในวันที่ 9 พ.ย.นี้ จะนำยุทธศาสตร์การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน เข้าบรรจุในวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกของไทย โดยเฉพาะการย้ายฐานการผลิตและการใช้ประโยชน์ในประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าระดับนานาชาติ

    ยุทธศาสตร์การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ด้าน ได้แก่ 1.ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และนิคมอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อนบ้าน 2.ยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 3.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางอาหารที่ผลิตในประเทศหนึ่งและนำไปแปรรูป-จำหน่ายอีกประเทศหนึ่ง และ 4.ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

    เบื้องต้นจะสนับสนุนนักลงทุนไทยในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น เช่น สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ย้ายฐานการผลิตไปประเทศกัมพูชา โดยช่วงเดือน ม.ค.2556 คณะทำงานจะนำคณะนักลงทุนไทยที่อยากไปลงทุนประเทศกัมพูชาไปดูลู่ทางการลงทุน โดยจะเดินทางผ่านชายแดนอรัญประเทศเข้าสู่ศรีโสภณ เสียมราฐ และพนมเปญ

NEWS & TRENDS