อุตฯห่วง SME น้ำล้นแก้ว หวั่นเปิด AEC ไปไม่รอด

กระทรวงอุตสาหกรรมห่วงเอสเอ็มอีทำเมินเออีซีไม่สนใจพัฒนาตัวเอง หวั่นถึงเวลาการแข่งขันรุนแรงธุรกิจสู้ไม่ได้ต้องปิดกิจการ

 


กระทรวงอุตสาหกรรมห่วงเอสเอ็มอีเมินเออีซีไม่สนใจพัฒนาตัวเอง หวั่นถึงเวลาการแข่งขันรุนแรงธุรกิจสู้ไม่ได้ต้องปิดกิจการ

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ไปประสานงานกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ช่วยเจรจาผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม(เอสเอ็มอี) เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) เนื่องจากในบางจังหวัดไม่สามารถคัดเลือกเอสเอ็มอีเข้าร่วมโครงการได้ เพราะผู้ประกอบการหลายรายไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)

ทั้งนี้เมื่อเปิดเออีซีในอนาคตการแข่งขันธุรกิจจะรุนแรงมาก และทุนต่างชาติจะเข้ามาขยายในตลาดไทยมากเช่นกัน หากธุรกิจที่ไม่มีความพร้อมก็จะเสี่ยงต่อการปิดกิจการ หรือไม่สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ เบื้องต้นกระทรวงจะใช้นโยบายเชิงรุกในการเข้าถึงตัวผู้ประกอบการให้มากขึ้น

“เอสเอ็มอี บางรายที่รับมรดกตกทอดกิจการมาจะไม่เปลี่ยนแปลงแนวคิดการทำธุรกิจแบบใหม่ จึงไม่อยากเข้าร่วมโครงการ OPOAI รวมถึงให้เหตุผลว่าไม่ต้องการเสียเวลามานั่งอบรม และเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงองค์กร โดยจังหวัดที่ยังไม่มีผู้ร่วมจะเป็นบางจังหวัดในภาคกลางและภาคเหนือ”นายวิฑูรย์ กล่าว
 

NEWS & TRENDS