รัฐยันไม่ชะลอขึ้นค่าแรง 300 บาท

รมว.แรงงานยัน 1 ม.ค. 56 ขึ้นค่าจ้างตามนโยบาย พร้อมยืนยันรัฐมีมาตรการรองรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้ว

 


รมว.แรงงานยัน 1 ม.ค. 56 ขึ้นค่าจ้างตามนโยบาย พร้อมยืนยันรัฐมีมาตรการรองรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้ว

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.กระทรวงแรงงาน กล่าวยืนยันภายหลังตัวแทนจากกลุ่มลูกจ้าง อาทิ องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย (อรท.) คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และตัวแทนจากกลุ่มนายจ้าง คือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เข้าพบ เพื่อหารือถึงกรณีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ว่า รัฐบาลและกระทรวงแรงงานจะเดินหน้าปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท ใน 70 จังหวัด ที่เหลือ โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2556 ซึ่งจะไม่มีการชะลอปรับขึ้นค่าจ้างและคงจะไม่มีการทบทวนเรื่องดังกล่าว เนื่องจากเป็นมติของคณะกรรมการค่าจ้างและเสียงสะท้อนจากกลุ่มลูกจ้างก็ยืนยันว่าควรปรับ เนื่องจากจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่ารัฐบาลได้มีมาตรการต่างๆ ออกมารองรับผู้ประกอบการที่อาจจะได้รับผลกระทบหลังปรับขึ้นค่าแรงอยู่แล้ว 

อย่างไรก็ตาม พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย และจากการหารือร่วมกับ สอท.ในครั้งนี้ จะได้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันประกอบไปด้วยตัวแทนจาก กระทรวงแรงงานสอท.และกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น เพื่อศึกษาถึงผลกระทบและหามาตรการช่วยเหลือ โดยอาจจะมีการปรับปรุงมาตรการช่วยเหลือ 27 ข้อที่มีอยู่เดิม เช่น การลดหย่อนภาษีส่วนต่างของค่าจ้างที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า การขยายเวลาการลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง ปรับหลักเกณฑ์ในการปล่อยกู้สินเชื่อให้แก่ธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งมาตรการใดที่สามารถทำได้ก่อนก็จะดำเนินการทันที ส่วนบางมาตรการที่ต้องมีการแก้ไขกฎหมาย เช่น การปรับเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อให้แก่เอสเอ็มอี อาจจะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ ทำให้การเริ่มใช้มาตรการอาจจะทำได้หลังจากการปรับขึ้นค่าจ้างไปแล้วระหว่างนี้หากมีกลุ่มธุรกิจใดที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้ามาพบและพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อร่วมหาแนวทางและมาตรการให้ความช่วยเหลือต่อไป

NEWS & TRENDS