สสว.เฟ้นหาสุดยอด OTOP ลุยตลาดต่างประเทศ

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP หรือ OTOP NEXT ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP PLUS ของสสว. โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 4-5 ดาว ที่ผ่านการคัดเลือกมาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนประจำจังหวัดจาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 202 ผลิตภัณฑ์ เข้าสู่กระบวนการเพิ่มมูลค่าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 


ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP หรือ OTOP NEXT ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP PLUS ของสสว. โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 4-5 ดาว ที่ผ่านการคัดเลือกมาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนประจำจังหวัดจาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 202 ผลิตภัณฑ์ เข้าสู่กระบวนการเพิ่มมูลค่าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์

การคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการ OTOP NEXT นั้น ทีมนักออกแบบประกอบด้วย คณาจารย์ นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงพื้นที่ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ในฐานะพี่เลี้ยง ดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีความหลากหลาย มีคุณค่าและมูลค่า จากนั้นจึงต่อยอดโดยการคัดสรรผลิตภัณฑ์จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น เพื่อชิงตำแหน่ง สุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา” หรือ “OTOP PRIME” รับโล่เกียรติยศจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในงาน THAILAND SME EXPO 2012

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาในครั้งนี้ สสว. จะต่อยอดด้วยการขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน ออสเตรีย พร้อมเปิดตลาดรองรับความต้องการในกลุ่มลูกค้าประชาคมอาเซียน อย่างไรก็ดีกิจกรรม OTOP NEXT นับเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับธุรกิจ SMEs ให้เข้มแข็งด้วยผลิตภัณฑ์ OTOP อีกด้วย

ทั้งนี้ 20 ผลิตภัณฑ์ OTOP NEXT ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในส่วน “OTOP Pavilion” ภายในงาน THAILANDSME EXPO 2012 ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2555 ณ ฮอลล์ 5-6อิมแพค เมืองทองธานี และจะมีการตัดสินพร้อมมอบรางวัล “สุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา” หรือ “OTOP PRIME” ในวันที่ 9 พฤศจิกายนนี้บริเวณ OTOP Pavilion ฮอลล์ 5-6อิมแพค เมืองทองธานี

NEWS & TRENDS