SME Bank พก 3 สินเชื่อบุก Money Expo เชียงใหม่

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ร่วมออกบูธงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 7 “Money Expo Chiangmai 2012” วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.เชียงใหม่ โดยนำสินเชื่อเด่นบุกตลาดภาคเหนือช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ระยะเวลาผ่อนนาน

 

 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ร่วมออกบูธงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 7 “Money Expo Chiangmai 2012” วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2555 ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.เชียงใหม่ โดยนำสินเชื่อเด่นบุกตลาดภาคเหนือช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs  ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ระยะเวลาผ่อนนาน  

ประกอบด้วย สินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan) คือ สินเชื่อเพื่อพัฒนาเครื่องจักร ช่วยเหลือภาคการผลิต ในการพัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร และสินเชื่อเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน   สินเชื่อ Strong SMEs  เพื่อซื้อสถานที่ตั้งประกอบการ  และ สินเชื่อ Special SMEs สำหรับลูกค้าชั้นดี   พบกัน ที่บูธ B16 ของเอสเอ็มอีแบงก์ ในงาน หรือสอบถาม Call Center 1357
 

NEWS & TRENDS