กสิกรไทยร่วมลงทุน 2 ธุรกิจเอสเอ็มอี

นายพัชร สมะลาภา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่าจากที่ธนาคารจัดตั้ง บริษัทร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด (K-SME Venture Capital)เพื่อร่วมลงทุนในเอสเอ็มอีของไทยที่มีศักยภาพและต้องการหาเงินทุนในการขยายธุรกิจโดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน ข้าวกล้า จำกัด (บลท.ข้าวกล้า)เป็นผู้บริหารเงินร่วมลงทุนและพิจารณาคัดเลือกเอสเอ็มอีเพื่อร่วมถือหุ้นโดยความสำเร็จที่ผ่านมาของ บลท.ข้าวกล้าคือ เข้าไปร่วมทุนในธุรกิจเอสเอ็มอีรวม13 ราย รวมเป็นเงินลงทุนกว่า 250 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้มี 2 รายที่ได้นำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว และอีก 3 รายที่อยู่ระหว่างการเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคต

 


     นายพัชร สมะลาภา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่าจากที่ธนาคารจัดตั้ง บริษัทร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด (K-SME Venture Capital)เพื่อร่วมลงทุนในเอสเอ็มอีของไทยที่มีศักยภาพและต้องการหาเงินทุนในการขยายธุรกิจโดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน  ข้าวกล้า จำกัด (บลท.ข้าวกล้า)เป็นผู้บริหารเงินร่วมลงทุนและพิจารณาคัดเลือกเอสเอ็มอีเพื่อร่วมถือหุ้นโดยความสำเร็จที่ผ่านมาของ บลท.ข้าวกล้าคือ เข้าไปร่วมทุนในธุรกิจเอสเอ็มอีรวม13 ราย รวมเป็นเงินลงทุนกว่า 250 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้มี  2 รายที่ได้นำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว และอีก 3 รายที่อยู่ระหว่างการเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคต

ล่าสุด บริษัทร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี  ได้พิจารณาเข้าร่วมถือหุ้นในเอสเอ็มอี 2 บริษัท วงเงินร่วมทุน 78.2 ล้านบาท  ได้แก่ บริษัท โอ แอนด์ เอชฮันนี่คอมป์เปเปอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายกระดาษรังผึ้ง และบริษัท เอ็นซีแอลอินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด ผู้ให้บริการขนส่งภายในและต่างประเทศ 

ทั้งนี้ บริษัท โอ แอนด์ เอช ฮันนี่คอมป์เปเปอร์ จำกัด เป็นบริษัทออกแบบผลิตและจำหน่ายกระดาษรังผึ้งมีความโดดเด่นในเรื่องการออกแบบสินค้าและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายที่จะก้าวเป็นผู้ผลิตกระดาษรังผึ้งชั้นนำในประเทศไทยและส่งออกเพื่อเปิดและขยายตลาดในอนาคต ซึ่งบริษัทร่วมทุน เค เอสเอ็มอีจะเข้าร่วมถือหุ้นในบริษัท โอ แอนด์ เอช ฮันนี่คอมป์เปเปอร์ จำกัด เป็นเงิน18.2 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 40.99% จากทุนจดทะเบียน 44.40 ล้านบาท

           สำหรับ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัดดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจรที่ให้บริการขนส่งทั้งในและต่างประเทศรวมถึงการทำพิธีการศุลกากร การคัดแยกสินค้าและการบรรจุ จุดเด่นของบริษัทฯ คือการนำเสนอโซลูชั่นในการลดต้นทุนโลจิสติกส์แก่ลูกค้ามากกว่าแค่การขายบริการด้านการขนส่งเพียงอย่างเดียวซึ่งธุรกิจโลจิสติกส์และการให้บริการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกหัวลากแบบครบวงจรมีโอกาสในการขยายตัวสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558ซึ่งไทยจะก้าวเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทั้งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปเพื่อรองรับความต้องการในตลาดโลกทั้งนี้บริษัทร่วมทุน เค เอสเอ็มอี จำกัด จะเข้าร่วมลงทุนในบริษัท เอ็นซีแอลอินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ เป็นเงิน 60 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น18.46% จากทุนจดทะเบียน 81.25 ล้านบาท

นอกจากความโดดเด่นในด้านธุรกิจแล้วทั้งสองบริษัทนี้ยังมีศักยภาพในการเติบโตและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯในอนาคตด้วย ซึ่งการลงนามการร่วมทุนกับเอสเอ็มอีทั้ง 2รายเป็นการสานต่อนโยบายในเรื่องการสนับสนุนการขยายธุรกิจและสร้างความแข็งแกร่งด้านเงินทุนให้แก่เอสเอ็มอีเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

ด้านนางสาวปฐมาพร ไชยกูล กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน ข้าวกล้า จำกัด เปิดเผยว่า บลท.ข้าวกล้าก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2550 ดำเนินธุรกิจเป็นผู้บริหารจัดการเงินร่วมลงทุน ให้บริษัทร่วมทุนเค-เอสเอ็มอี จำกัดภายใต้นโยบายที่ต้องการเพิ่มทางเลือกให้เอสเอ็มอีในการระดมเงินทุนนอกเหนือจากการขอสินเชื่อโดยผู้ประกอบการจะได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อขยายกิจการและมีผู้เชี่ยวชาญจาก บลท.ข้าวกล้าในการให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ

           สำหรับทิศทางการลงทุนในอนาคตจะยังคงนโยบายสนับสนุนเอสเอ็มอีเพื่อเป็นทางเลือกของแหล่งเงินทุนต่อไปรวมทั้งกำลังพิจารณาร่วมลงทุนอีก 3-4 รายโดยมุ่งลงทุนในบริษัทใหม่ๆที่น่าสนใจเพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับเอสเอ็มอี ทั้งนี้ได้กำหนดนโยบายร่วมลงทุนในเอสเอ็มอีแต่ละบริษัทในสัดส่วน 10-50%ของทุนจดทะเบียนภายหลังการร่วมทุน มีระยะเวลาการร่วมทุน 3-5 ปีโดยจะให้อิสระในการบริหารกิจการแก่เจ้าของบริษัทและมีนโยบายกระจายความเสี่ยงในการลงทุนโดยจะลงทุนในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งไม่เกิน 1 ใน 3 ของเงินทุนทั้งหมด

สำหรับผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนที่ผ่านมาเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มเข้าไปลงทุนในธุรกิจต่างๆ อยู่ประมาณ 20% ต่อปีผู้ประกอบการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน ข้าวกล้า จำกัด โทร 02-6738701-4
 

NEWS & TRENDS