ไทยพาณิชย์ จัดสัมมนา “พันธบัตรครบอายุ ลงทุนอะไรดี”

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดสัมมนา “พันธบัตรครบอายุ ลงทุนอะไรดี” เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ ทิศทางการลงทุน ทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชญาวดี ชัยอนันต์ เศษฐกรฝ่ายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย , สมิทธ์ พนมยงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายเงินฝากและการลงทุน ธ.ไทยพาณิชย์ , สุกิจ อุดมศิริกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัย บล. หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ , โชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บลจ.ไทยพาณิชย์ ร่วมเสวนา โดยมีลูกค้าให้ความสนใจเข้าร่วมฟังกว่า 500 คน ณ หอประชุมมหิศร ธ.ไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ 
 
                       ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดสัมมนา “พันธบัตรครบอายุ  ลงทุนอะไรดี”  เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ  ทิศทางการลงทุน  ทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย  โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.ชญาวดี  ชัยอนันต์ เศษฐกรฝ่ายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย , สมิทธ์  พนมยงค์  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายเงินฝากและการลงทุน ธ.ไทยพาณิชย์ , สุกิจ  อุดมศิริกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัย  บล. หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์  , โชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บลจ.ไทยพาณิชย์ ร่วมเสวนา โดยมีลูกค้าให้ความสนใจเข้าร่วมฟังกว่า 500 คน ณ หอประชุมมหิศร   ธ.ไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
 

NEWS & TRENDS