สถาบันการเงินคุมเข้มปล่อยสินเชื่อ SME

รายงานข่าวจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้สำรวจภาวะสินเชื่อไตรมาส 3 และแนวโน้มสินเชื่อไตรมาส 4 ปี 2555 ซึ่งเป็นการสำรวจในช่วงเดือนก.ย. ที่ผ่านมา พบว่า ตั้งแต่ไตรมาส 3 สถาบันการเงินและบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (นอนแบงก์) เริ่มเข้มงวดมาตรการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)

 


รายงานข่าวจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้สำรวจภาวะสินเชื่อไตรมาส 3 และแนวโน้มสินเชื่อไตรมาส 4 ปี 2555 ซึ่งเป็นการสำรวจในช่วงเดือนก.ย. ที่ผ่านมา พบว่า ตั้งแต่ไตรมาส 3 สถาบันการเงินและบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (นอนแบงก์) เริ่มเข้มงวดมาตรการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)

"สถาบันการเงินเริ่มให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านการแข่งขันระหว่างธนาคารน้อยลง แต่ให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจโดยรวมและความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกมากขึ้น จึงได้เพิ่มความระมัดระวังโดยปรับเพิ่มมาร์จิน ทั้งกลุ่มลูกค้าปกติและกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยง"

ทั้งนี้ การปรับเพิ่มมาร์จินของสถาบันการเงินในกลุ่มลูกค้าปกตินั้น ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี นับตั้งแต่วิกฤติการเงินโลกเมื่อปี 2552 อย่างไรก็ตามจากภาวะการแข่งขันที่สูง สถาบันการเงินยังคงผ่อนคลายค่าธรรมเนียมที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย (Non-Interest Rate Charges) ที่เก็บจากธุรกิจขนาดใหญ่

ส่วนสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี สถาบันการเงินยังคงเข้มงวดมาตรฐานการให้สินเชื่อขึ้นเล็กน้อยตลอดหลายไตรมาสที่ผ่านมา ตามความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ โดยเข้มงวดเงื่อนไขของสินเชื่อมากขึ้น เช่น ปรับเพิ่มมาร์จินทั้งกลุ่มลูกค้าปกติและกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยง ปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย รวมทั้งลดวงเงินปล่อยสินเชื่อ (Credit Line) และเข้มงวดการพิจารณาหลักประกันสินเชื่อมากขึ้น

สำหรับแนวโน้มสินเชื่อธุรกิจไตรมาส 4 ปี 2555 นั้น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจที่ตอบสนองต่ออุปสงค์ภายในประเทศ สถาบันการเงินประเมินว่าความต้องการสินเชื่อของภาคธุรกิจยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุปสงค์ในประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ธุรกิจก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ค้าส่งค้าปลีก อาหารและเครื่องดื่ม
 

NEWS & TRENDS