จัดสัมมนา โค้งสุดท้ายสู่ AEC…Free Flow of HR

ณฤดี เคียงศิริ นายกสมาคมนิสิตเก่า พร้อมด้วย ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ่ายรูปร่วมกับวิทยากรที่มาร่วมบรรยายในงานสัมมนา โค้งสุดท้ายสู่ AEC ในหัวข้อเรื่อง “AEC…Free Flow of HR” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทรงคุณวุฒิจากธุรกิจต่างๆ มาแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรเพื่อรับมือกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อาทิ มนูญ สรรค์คุณากร อดีตรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์, กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ , จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานทรัพยากรบุคคล บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัดและ บุปผาวดี โอวรารินท์ ที่ปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลและกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) โดยงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี

 

 
 
 
 
 
     ณฤดี เคียงศิริ นายกสมาคมนิสิตเก่า พร้อมด้วย ดร.กฤษติกา  คงสมพงษ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ่ายรูปร่วมกับวิทยากรที่มาร่วมบรรยายในงานสัมมนา โค้งสุดท้ายสู่ AEC ในหัวข้อเรื่อง “AEC…Free Flow of HR” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทรงคุณวุฒิจากธุรกิจต่างๆ มาแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรเพื่อรับมือกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  อาทิ มนูญ  สรรค์คุณากร อดีตรองผู้จัดการใหญ่  กลุ่มทรัพยากรบุคคล  ธนาคารไทยพาณิชย์, กิติพงศ์  อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ  เบเคอร์  แอนด์  แม็คเค็นซี่  , จารุนันท์  อิทธิอาวัชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส  ส่วนงานทรัพยากรบุคคล  บมจ. แอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส  จำกัดและ บุปผาวดี  โอวรารินท์ ที่ปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลและกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคล  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)  โดยงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี 
 

NEWS & TRENDS