รัฐคุมเข้มห้ามจ้างเด็กต่ำ 18 ปีทำงานอันตราย

ที่กระทรวงแรงงาน นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.แรงงาน ในฐานะประธานกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ตนได้ลงนามประกาศคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงาน เด็กในรูปแบบที่เลวร้ายเรื่องประเภทงานอันตรายสำหรับแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย

 

 
ที่กระทรวงแรงงาน นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.แรงงาน ในฐานะประธานกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ตนได้ลงนามประกาศคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงาน เด็กในรูปแบบที่เลวร้ายเรื่องประเภทงานอันตรายสำหรับแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย

นายเผดิมชัย กล่าวว่า สำหรับประกาศดังกล่าวกำหนดไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 18  ปี ทำงานอันตรายซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานมีแนวโน้มที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยหรือศีลธรรมของเด็กโดยงานอันตรายแยกเป็น 2 ประเภทคือ 1.งานซึ่งมีลักษณะของงานที่เป็นอันตรายสำหรับเด็ก เช่น งานหลอม เป่า หล่อ ปั๊มโลหะ งานสำรวจ ขุดเจาะ  งานผลิต  ขนส่ง หรือสัมผัสสารเคมีอันตราย งานผลิตหรือขนส่งพลุ ดอกไม้เพลิงหรือวัตถุระเบิดอื่นๆ

และ2.งานซึ่งมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นอันตรายสำหรับเด็ก เช่น งานที่ทำในเรือประมง งานที่ทำในสภาพแวดล้อมที่มีความระดับความร้อนเกินกว่ามาตรฐาน งานในห้องเย็นในอุตสาหกรรมผลิตอาหารโดยการทำเยือกแข็ง งานที่ต้องทำใต้ดิน ในถ้ำ อุโมงค์หรือในที่อับอากาศ งานที่ต้องทำบนนั่งร้านสูงกว่าพื้นดินตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป งานที่ทำในสถานที่เล่นการพนันหรือสถานบริการ ทั้งนี้ การออกประกาศดังกล่าวช่วยให้สถานประกอบการทราบว่างานใดบ้างที่ห้ามจ้างเด็กทำงาน

“ผมได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)ทำหนังสือแจ้งไปยังสถานประกอบการทั่วประเทศและติดประกาศไว้หน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดด้วย”

NEWS & TRENDS