โพล์ชี้ขึ้นค่าแรงห่วงของแพง SME หนีจ้างต่างด้าว

นิด้าโพล ชี้ คนส่วนใหญ่ มอง ขึ้นค่าแรง 300 นายจ้างใช้ต่างด้าวแทน กังวลสินค้าปรับตัวสูงขึ้น ค่าครองชีพสูง ไม่ช่วยการออม SME มีสิทธิ์เลิกกิจการ

 
 
นิด้าโพล ชี้ คนส่วนใหญ่ มอง ขึ้นค่าแรง 300 นายจ้างใช้ต่างด้าวแทน กังวลสินค้าปรับตัวสูงขึ้น ค่าครองชีพสูง ไม่ช่วยการออม SME มีสิทธิ์เลิกกิจการ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยถึง ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ผลกระทบจากนโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท" ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2555 จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,247 หน่วยตัวอย่าง พบว่า ประชาชน ร้อยละ 48.04 ระบุว่า การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท อาจมีผลทำให้ผู้ประกอบการ หรือ นายจ้าง เลิกจ้างงานแรงงานไทย เพราะ นายจ้าง หันไปใช้แรงงานต่างด้าวที่มีค่าแรงถูกกว่า และมีความอดทน ขยันทำงานมากกว่าแรงงานไทย และร้อยละ 45.07 ระบุว่า ไม่มีผล เพราะลูกจ้างรายวันได้รับค่าจ้างเกิน หรือ ใกล้เคียงวันละ 300 บาทอยู่แล้ว และผู้ประกอบการ หรือ นายจ้าง ต้องมีการปรับตัว

ขณะที่ ความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นราคาสินค้าจากการขึ้นค่าแรง 300 บาท ส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.40 มีความกังวลว่า สินค้า จะมีการปรับตัวสูงขึ้น ร้อยละ 29.27 ไม่กังวล เพราะผู้ประกอบการ หรือ นายจ้าง มีการปรับตัว  นอกจากนี้  ร้อยละ 69.45 มองว่า การขึ้นค่าแรง จะไม่ช่วยให้การออมเพิ่มมากขึ้น  เพราะค่าครองชีพยังแพง อีกทั้ง ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ก็มีการปรับตัวสูงขึ้น  

ส่วนการเลิกกิจการของผู้ประกอบการนั้น ประชาชน ร้อยละ 48.84 ระบุว่า ไม่มีผล เพราะทุกวันนี้ค่าแรงส่วนใหญ่ก็เกือบ 300 บาท หรือ มากกว่าอยู่แล้ว และร้อยละ 39.37 ระบุว่า มีผลทำให้เลิกกิจการ โดยเฉพาะ ผู้ประกอบการรายย่อย หรือ SME  

ด้านการปรับตัวของลูกจ้าง/แรงงาน ประชาชน ร้อยละ 67.76 ระบุว่า   ควรทำงานให้คุ้มค่าจ้าง รองลงมา ร้อยละ 38.73 ควรขยันทำงานให้มากขึ้น ร้อยละ 23.02 หมั่นเรียนรู้ฝึกฝนทักษะใหม่ ๆ     

NEWS & TRENDS