สศอ. เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเมษายนฟื้น ขยายตัวร้อยละ 2.0

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนเมษายน 2562 พลิกฟื้นขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้อานิสงส์จากอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องปรับอากาศที่ขยายตัวทั้งในและต่างประเทศ
     สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนเมษายน 2562 พลิกฟื้นขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้อานิสงส์จากอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องปรับอากาศที่ขยายตัวทั้งในและต่างประเทศ
 

     อดิทัต วะสีนนท์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนเมษายน 2562 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยได้อานิสงส์จากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากตลาดในประเทศเป็นหลัก  และเครื่องปรับอากาศที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ โดยอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลบวกต่อ MPI เดือนเมษายน 2562 ได้แก่ รถยนต์และเครื่องยนต์ เครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เบียร์ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำดื่ม
 

     อุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนเมษายนมีการขยายตัว ได้แก่ รถยนต์และเครื่องยนต์  ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.60 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นทั้งกลุ่มเครื่องยนต์ รถยนต์นั่ง และรถปิคอัพ ปัจจัยหลักมาจากตลาดในประเทศที่มีการขยายตัวต่อเนื่อง  สำหรับกลุ่มรถปิคอัพมีการขยายตัวในตลาดส่งออกโดยเฉพาะตลาดโอเชียเนีย ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกา
 

     เครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.57 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นทั้งตลาดในประเทศ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและมีการผลิตเครื่องปรับชนิดประหยัดพลังงาน (Inverter) มากขึ้น ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด และตลาดส่งออกที่มีการขยายตัวร้อยละ 13.9 ทั้งจากตลาดยุโรป ญี่ปุ่น และประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงกลุ่มลูกค้าใหม่จากประเทศอินเดียด้วย
 

     ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.25 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากเกือบทุกผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ใช้ในงานก่อสร้างและคอนกรีตผสมเสร็จ ตามความต้องการใช้ในโครงการภาครัฐ เช่น ก่อสร้างทางด่วนบางปะอิน-โคราช โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย และโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก สำหรับภาคเอกชนยังมีความต้องการใช้ในงานก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
 

     เบียร์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.14 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  เนื่องจากปีก่อนมีบางโรงงานปิดซ่อมบำรุงชั่วคราว รวมทั้งการขึ้นราคาตามภาษีเครื่องดื่มเพื่อเข้ากองทุนผู้สูงอายุ แต่ในปีนี้กลับสู่ภาวะปกติ ประกอบกับผู้ผลิตได้พัฒนาสินค้าผ่านการปรับขนาดและบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยจูงใจผู้บริโภค เช่น การผลิตเบียร์กระป๋อง ซึ่งมีขนาดพอเหมาะในการบริโภคและเกิดความรู้สึกคุ้มค่าต่อราคา
 

     เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำดื่ม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.88 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลิตภัณฑ์น้ำอัดลม  น้ำดื่มให้พลังงาน และน้ำโซดา โดยมีสาเหตุจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (น้ำอัดลมสูตรไม่มีน้ำตาล) ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดกว่าปีก่อน รวมถึงผู้ผลิตบางรายได้เปิดสำนักงานขายในประเทศเวียดนามตั้งแต่ปลายปีก่อน ส่งผลให้ยอดขายในปีนี้เพิ่มขึ้นwww.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS