เตรียม 27 มาตรการช่วยธุรกิจกระทบค่าแรงแพง

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงแรงงานและภาคเอกชนร่วมกันจัดทำ 27 มาตรการ เพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการปรับค่าจ้าง 300 บาท ว่า ขณะนี้ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยเหลือได้ครอบคลุมทั้งหมด เนื่องจากธุรกิจมีความหลากหลาย ผลกระทบอาจแตกต่างกัน ซึ่งอยากให้ภาคธุรกิจมั่นใจว่าปัญหาเหล่านี้กระทรวงแรงงานพร้อมช่วยเหลือ โดยมาตรการช่วยเหลือที่ชัดเจนจะเกิดขึ้นได้ต้องหลังจากที่มีการบังคับใช้ค่าจ้างไปแล้ว ในช่วงเดือนมีนาคม 2556 นอกจากนี้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 แล้วจะไม่มีผู้ประกอบการออกมาชุมนุมเรียกร้อง แต่ถ้าเกิดขึ้นจริงก็พร้อมรับมือ เพราะจะทำให้รับทราบผลกระทบที่เกิดขึ้น และช่วยกันแก้ปัญหาได้ตรงจุด ทั้งนี้ ตนมั่นใจว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ จะมีการหยิบยกเรื่องนี้มาพิจารณาและเชื่อว่าจะผ่านความเห็นชอบจาก ครม.นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงแรงงานและภาคเอกชนร่วมกันจัดทำ 27 มาตรการ เพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการปรับค่าจ้าง 300 บาท ว่า ขณะนี้ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยเหลือได้ครอบคลุมทั้งหมด เนื่องจากธุรกิจมีความหลากหลาย ผลกระทบอาจแตกต่างกัน ซึ่งอยากให้ภาคธุรกิจมั่นใจว่าปัญหาเหล่านี้กระทรวงแรงงานพร้อมช่วยเหลือ โดยมาตรการช่วยเหลือที่ชัดเจนจะเกิดขึ้นได้ต้องหลังจากที่มีการบังคับใช้ค่าจ้างไปแล้ว ในช่วงเดือนมีนาคม 2556 นอกจากนี้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 แล้วจะไม่มีผู้ประกอบการออกมาชุมนุมเรียกร้อง แต่ถ้าเกิดขึ้นจริงก็พร้อมรับมือ เพราะจะทำให้รับทราบผลกระทบที่เกิดขึ้น และช่วยกันแก้ปัญหาได้ตรงจุด  ทั้งนี้ ตนมั่นใจว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ จะมีการหยิบยกเรื่องนี้มาพิจารณาและเชื่อว่าจะผ่านความเห็นชอบจาก ครม.

นายเผดิมชัย กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)ให้การตอบรับในเรื่องการลดเงินสมทบประกันสังคมมากที่สุด ใน 27 มาตรการ นั้น ตนเห็นว่าหากการลดเงินสมทบช่วยได้จริง ก็จะนำเรื่องนี้เสนอเข้า ครม. แต่ทั้งนี้ต้องรอดูผลการศึกษาว่าตัวเลขเงินสมทบที่จะช่วยเหลือนายจ้างเป็นอย่างไร หากได้ตัวเลขที่ชัดเจนแล้วจึงจะสามารถบอกได้ว่าจะลดเงินสมทบอย่างไร

“ถ้าช่วยภาคธุรกิจได้จริง ต้องเสนอเข้าครม.ซึ่งที่ผ่านมาประกันสังคมได้ลดเงินสมทบให้นายจ้างเหลือร้อยละ3 ในครึ่งปีแรกของปี 2555 และเหลือร้อยละ 4 ในครึ่งปีหลัง ซึ่งเราลดให้ทั้งที่ค่าจ้างยังไม่ได้ขึ้นด้วยซ้ำ แต่ครั้งนี้ถ้าลดเงินสมทบแล้วช่วยได้จริง เป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องให้ความเป็นธรรมอยู่แล้ว” นายเผดิมชัย กล่าวและว่า

หลังจากที่มีการปรับขึ้นค่าจ้าง 300 บาทในอีก 70 จังหวัด ในวันที่ 1 มกราคม 2556 จะมีสถานประกอบการจำนวน 266,000 แห่งทั่วประเทศที่ต้องปรับค่าจ้างเป็นวันละ 300 บาท และจะมีลูกจ้างได้รับอานิสงส์จากการปรับขึ้นค่าจ้างจำนวน 2.5 ล้านคน ซึ่งผลการคำนวณการใช้จ่ายของลูกจ้างที่ได้รับการปรับค่าจ้างจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า หากปรับขึ้นค่าจ้าง ลูกจ้างจะมีการใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ 74.9 ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณเดือนละกว่า 5,000 ล้านบาท
 

NEWS & TRENDS