เคทีซีจับมือเกษมราษฎร์ฯ รัตนาธิเบศร์ จัดโปรแกรมป้องกันโรคหลอดเลือดตีบ

หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกัน “กลุ่มโรคหลอดเลือดตีบ” ซึ่งเกิดขึ้นได้ในหลอดเลือดที่ใช้งานมานาน รวมถึงผู้ที่มีภาวะปัจจัยเสี่ยงซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย
      “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดย สิรีรัตน์ คอวนิช ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกัน “กลุ่มโรคหลอดเลือดตีบ” ซึ่งเกิดขึ้นได้ในหลอดเลือดที่ใช้งานมานาน รวมถึงผู้ที่มีภาวะปัจจัยเสี่ยงซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย แต่จะไม่แสดงอาการในระยะแรกเริ่ม จึงได้ร่วมกับ นายแพทย์สุรพันธ์ ทวีวิกยการ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนา ธิเบศร์ จัดโปรแกรมตรวจป้องกันโรคหลอดเลือดตีบสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

     ประกอบด้วย “ตรวจหาหินปูนเกาะบนหลอดเลือดหัวใจ” (Calcium Score) ราคา 3,200 บาท “ฉีดสารทึบแสงดูสภาพหลอดเลือดหัวใจ” (CTA Coronary) ราคา 14,900 บาท “การสวนหัวใจ” (CAG Coronary Angiography) ราคา 35,000 บาท และ “ใส่ขดลวดถ่างขยายหลอดเลือด” (CAG+PCI Percutaneous Catheterization) ราคา 180,000 บาท พร้อมรับบริการผ่อนชำระ 0% กับบัตรเคทีซีนาน 3 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป / รับบริการผ่อนชำระ 0% กับบัตรเคทีซีนาน 6 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และรับบริการผ่อนชำระ 0% กับบัตรเคทีซีนาน 10 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 80,000 บาทขึ้นไป ณ ศูนย์สวนหลอดเลือดทั่วร่างกาย (Vascular Suite & Cardiac Catheterization Center) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 - 31 สิงหาคม 2562   
      นายแพทย์วิโรจน์ ตันติโกสุม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาล     เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ กล่าวว่า “โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นภัยเงียบที่ต้องรู้เท่าทัน เกิดจากภาวะที่มีการสะสมของไขมันบนผนังของหลอดเลือดแดง ทำให้หลอดเลือดแดงเกิดภาวะแข็งตัวร่วมกับภาวะตีบ ทำให้การไหลเวียนของเลือดรวมถึงออกซิเจนไปกล้ามเนื้อหัวใจลดลง ส่งผลให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย และนำไปสู่อาการร้ายแรงอื่นๆ ได้ในอนาคต โดยอาการบ่งบอกโรคนั้นเกิดขึ้นได้ช้า ใช้เวลาเป็นปี จึงมีความจำเป็นในการตรวจหาภาวะของการสะสมไขมันบนผนังของหลอดเลือดแดงในเบื้องต้น เพื่อตรวจหาภาวะเสี่ยง และเข้ารับการรักษาที่ถูกต้องได้ในลำดับต่อไป”   
 

     นายแพทย์ธรรณวัฐ วัฒนาเศรษฐ์  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญรังสีแพทย์วินิจฉัยและผู้อำนวยการศูนย์ภาพรังสีวินิจฉัยทางการแพทย์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ กล่าวว่า “การตรวจหาหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ ด้วยระบบ X-Ray CT Calcium Score ที่บริเวณหลอดเลือดแดงหลัก เป็นการตรวจหาภาวะเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในระยะเริ่มต้นในคนปกติได้เป็นอย่างดี โดยการตรวจจะแสดงค่าแคลเซียมหรือหินปูนที่ตรวจพบ แม้จะมีในปริมาณที่น้อย และแปลผลเป็นตัวเลข ที่ทำนายโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือโรคหัวใจขาดเลือด (Coronary Artery Disease) แม้ว่าผู้ป่วยจะมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วยหรือไม่ก็ตาม โดยจะนำมาพิจารณาร่วมกับปัจจัยเสี่ยง ยิ่งหากผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงด้านอื่นๆ สูง ก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้ในอนาคต”  


     นายแพทย์อนุชิต รวมธารทอง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน X-ray Intervention โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ กล่าวว่า “โรคหลอดเลือดส่วนอื่นทั่วร่างกาย สำคัญไม่แพ้หลอดเลือดหัวใจ คนที่อยู่ในสภาวะของคนที่เป็นโรคเบาหวาน ความดันสูง ไขมันในเลือดสูง คนที่สูบบุหรี่และคนอ้วนมีโอกาสที่จะมีความตีบแคบ ซึ่งก่อให้เกิดภาวะเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ไม่เพียงพอ เช่น ถ้าเกิดที่เส้นเลือดหัวใจก็ทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หากเกิดที่เส้นสมองจะก่อให้เกิดภาวะอัมพาตได้ หรือในผู้สูงอายุและคนที่เป็นเบาหวานมานาน ก็สามารถเกิดโรคหลอดเลือดส่วนปลายแขนขาอุดตันได้ โรคนี้จึงสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกส่วนของร่างกาย”
 


     ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้ารับการตรวจในโปรแกรมป้องกันโรคหลอดเลือดตีบ สามารถสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE โทรศัพท์ 02 123 5000 หรือที่เว็บไซต์ www.ktc.co.th  สมัครบัตรเครดิตได้ที่ศูนย์บริการสมาชิก “เคทีซี ทัช” ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือคลิกลิงค์ได้ที่นี่ http://bit.ly/2uPcS19 #สุขไม่จำกัด กับบัตรเคทีซี

NEWS & TRENDS