ม.หอการค้าไทย ชวน SME พิชิต THAILAND TOP SME AWARDS 2019

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ชวน SME ส่งผลงานชิงรางวัลในเวที “THAILAND TOP SME AWARDS 2019”
     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ชวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ส่งผลงานชิงรางวัลในเวที “THAILAND TOP SME AWARDS 2019”  ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ


     ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะวิทยพัฒน์ และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัวมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการประกวด “THAILAND TOP SME AWARDS 2019” ว่าหอการค้าไทยในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการและนักธุรกิจที่มีคุณภาพควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม ได้ร่วมมือกับนิตยสาร BUSINESS+ ในเครือ บมจ.เออาร์ไอพี จัดงานมอบรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2019”  ขึ้นซึ่งเป็นปีที่ 3 โดยร่วมเฟ้นหาผู้ประกอบการ SME ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมตามกลุ่มอุตสาหกรรมและรางวัลความเป็นเลิศในนวัตกรรมด้านต่างๆ เพื่อประกาศความสำเร็จ และเป็นเวทีแห่งความภาคภูมิใจของผู้ประกอบการ SME


     ด้านเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า งานมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นด้วยแนวคิด Digital SMEs Transforming to the Future  เอสเอ็มอียุคดิจิทัล ปรับเปลี่ยนสู่อนาคต โดยในปีนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ตลอดจนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมสนับสนุนและเชิดชู SME ไทย ให้เป็นแรงพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศต่อไป


     สำหรับ SME ที่สนใจ สามารถส่งผลงานเพื่อเข้าชิงรางวัลในสาขาต่างๆ เพื่อเป็นต้นแบบของสุดยอด Digital SME  ได้ที่ www.thailandtopsme.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยจะจัดงานมอบรางวัลขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2562  ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS