กรมพัฒน์เร่งเสริมทักษะแรงงานสู้ศึก AEC

นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าในปี 2558 ประเทศไทยจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) ซึ่งในด้านแรงงานย่อมมีการแข่งขันกันสูง หากแรงงานไทยยังไม่มีการเตรียมพร้อมที่ดีทั้งด้านทักษะฝีมือ ภาษา และไอที ก็อาจจะกลายเป็นการสูญเสียโอกาสในการเข้าถึงผลประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเข้าทำงานหรือค่าจ้างที่เพิ่มสูงขึ้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงเร่งดำเนินการในการเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานด้วยการฝึกอบรมยกระดับทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆ ส่วนด้านภาษาก็ได้จัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษคำต่อคำ ภาษาอาเซียน ในการฝึกอบรมซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการในส่วนนี้ได้ และด้านไอทีก็ได้ตัดสินใจจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูงขึ้นโดยมีที่ตั้งอยู่ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคทั้ง 12 แห่ง

 


นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าในปี 2558 ประเทศไทยจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) ซึ่งในด้านแรงงานย่อมมีการแข่งขันกันสูง หากแรงงานไทยยังไม่มีการเตรียมพร้อมที่ดีทั้งด้านทักษะฝีมือ ภาษา และไอที ก็อาจจะกลายเป็นการสูญเสียโอกาสในการเข้าถึงผลประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเข้าทำงานหรือค่าจ้างที่เพิ่มสูงขึ้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงเร่งดำเนินการในการเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานด้วยการฝึกอบรมยกระดับทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆ ส่วนด้านภาษาก็ได้จัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษคำต่อคำ ภาษาอาเซียน ในการฝึกอบรมซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการในส่วนนี้ได้ และด้านไอทีก็ได้ตัดสินใจจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูงขึ้นโดยมีที่ตั้งอยู่ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคทั้ง 12 แห่ง

นายนคร ศิลปอาชา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าในขณะนี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี ได้ร่วมกับบ.สุมิพล จำกัด บ.มิตูโตโย และ บ.ยูเทค พลัส จำกัด เปิดฝึกอบรมในสาขาเครื่องจักรกล CNC สาขามาตรวัดวิทยาด้านมิติ สาขาแมคคาทรอนิกส์ และสาขาเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ สนใจติดต่อได้ที่ 02-2454035, 035-412394-9 ต่อ 271 และ 086-8000521

NEWS & TRENDS