สสว. จัดงาน SME ONE FEST 2019 หนุน SME พัฒนาช่องทางด้านการตลาด

สสว.จัดงาน SME ONE FEST 2019 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME สร้างประสบการณ์ในการพัฒนาช่องทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แผนบูรณาการ เพื่อสร้างโอกาสและแสดงผลงานหลังจากการได้รับการพัฒนา
     สสว.จัดงาน SME ONE FEST 2019 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME สร้างประสบการณ์ในการพัฒนาช่องทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แผนบูรณาการ เพื่อสร้างโอกาสและแสดงผลงานหลังจากการได้รับการพัฒนาโดยการเข้าร่วมโครงการของ สสว. โดยงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน นี้ ณ เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต
 
 
     สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. เผยว่า สสว. เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ และเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สสว. จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SME  และสนับสนุนการขยายฐานทางเศรษฐกิจให้กับธุรกิจตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และตามมนโยบายของรัฐบาล ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC สาธารณรัฐประชาชนจีน เอเชียตะวันออกกลาง (Middle East) แอฟริกา รัสเซีย ตลาดที่มีความต้องการสินค้าออแกนิค และตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ให้ได้มีโอกาสในการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าไปยังผู้ซื้อโดยตรง
 
 
     สสว. เล็งเห็นว่าผู้ประกอบการ SME ในโครงการต่างๆ ของ สสว. ยังขาดการพัฒนาช่องทางการตลาด ซึ่งเป็นการต่อยอดให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับโอกาสและประสบการณ์ในการพัฒนาช่องทางการตลาดอย่าง จึงได้จัดกิจกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศเพื่อผู้ประกอบการ SME ไทย ขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นสมาชิกของ สสว. หรือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้แผนบูรณาการให้ได้มีโอกาสแสดงผลงานและได้ขยายตลาดหลังจากการได้รับการพัฒนาโดยการเข้าร่วมโครงการของ สสว.
 
 
     ผอ.สสว. กล่าวอีกว่า กิจกรรมสนับสนุนโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ โดยกำหนดจัดไว้ทั้งสิ้น 6 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่หนึ่ง วันที่ 19-23 มิถุนายน นี้ ที่ เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต ครั้งที่สอง วันที่ 23-26 กรกฎาคม ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ครั้งที่สาม วันที่ 9-13 สิงหาคม ที่ เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ครั้งที่สี่ วันที่ 18-22 สิงหาคม เดอะมอลล์ โคราช ครั้งที่ห้า วันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน ที่ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ครั้งที่หก วันที่ 9 – 13 กันยายน ที่ เอสซีบี พาร์ค พลาซ่า (สำนักงานใหญ่)
 
 
     “สสว.  จะจัดงานในชื่อ SME ONE FEST 2019 ในวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2562 ณ ลานโปรโมชั่น บี ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต ระหว่างเวลา 10.00 – 21.00 น. ซึ่งภายในงานจะได้พบกับ สุดยอดสินค้า SME ที่คัดสรรมาจัดแสดง และจำหน่ายในงาน อาทิ เครื่องแต่งกาย  อาหาร  เครื่องประดับ สมุนไพร  เครื่องสำอาง ผลไม้และผักออร์กานิก ซึ่งบอกได้เลยว่า ไปเที่ยวงานนี้ งานเดียวคุณจะได้พบกับ สุดยอดสินค้า SME คุณภาพครบ จบในที่เดียว และทุกวันๆ เราจะมีการจัดแสดงดนตรีเพื่อสร้างความเพลิดเพลินในระหว่างช้อปปิ้ง  มีการจัดอบรม  ฝึกอาชีพสำหรับ SME ง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถนำไปใช้และต่อยอดได้ อาทิ การจัดดอกไม้  การทำน้ำสลัด การผลิตโบว์ของขวัญ  พลาดไม่ได้สำหรับงาน SME ONE FEST 2019 วันที่ 19-23 มิถุนายน นี้ ณ ลานโปรโมชั่น บี ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต ระหว่างเวลา 10.00 – 21.00 น.” ผู้อำนวยการ สสว.กล่าวทิ้งท้าย
 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

NEWS & TRENDS