สัมมนาขับเคลื่อนสังคมสูงวัย

สสว. ร่วมกับ 17 องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ในนามที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (ทอพ.) จัดประชุมวิชาการ ทอพ. ครั้งที่ 6 หัวข้อ “Silver Society ชับเคลื่อนสังคมและระบบเศรษฐกิจไทย” พบหัวข้อสัมมนารับสังคมสูงวัยที่น..
     สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว. ร่วมกับ 17 องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ในนามที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (ทอพ.) จัดประชุมวิชาการ ทอพ. ครั้งที่ 6 หัวข้อ “Silver Society ชับเคลื่อนสังคมและระบบเศรษฐกิจไทย” พบหัวข้อสัมมนารับสังคมสูงวัยที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะและการจัดการกับ 9 โรคสำคัญของผู้สูงวัย สถานการณ์และการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัย 5 Trend ธุรกิจตอบโจทย์ผู้สูงวัยและการสนับสนุนการสร้างอาชีพผู้สูงวัย ปัญหา Media & Digital Literacy ด้านการเงินในผู้สูงวัยพร้อมกรณีตัวอย่างการให้ความช่วยเหลือผู้สูงวัย เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้พบกับนิทรรศการ ทอพ. และหน่วยงานสมาชิก สถานการณ์การเข้าสู่สังคมสูงวัยของไทยและต่างประเทศ รวมถึงการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการสูงวัย โดยงานจะจัดในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องวายุภักษ์ 5, 6 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กทม


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

NEWS & TRENDS