นครชัยแอร์คุมเข้มความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นในการเดินทาง

นครชัยแอร์ คุมเข้มความปลอดภัยช่วงหน้าฝน ตรวจสอบความพร้อมของสภาพรถ และพนักงานขับรถ สร้างความเชื่อมั่นการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะช่วงหน้าฝน พร้อมส่งเสริมการห่อพัสดุ เพื่อสภาพที่สมบูรณ์จนถึงปลายทาง


     นครชัยแอร์ คุมเข้มความปลอดภัยช่วงหน้าฝน ตรวจสอบความพร้อมของสภาพรถ และพนักงานขับรถ สร้างความเชื่อมั่นการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะช่วงหน้าฝน พร้อมส่งเสริมการห่อพัสดุ เพื่อสภาพที่สมบูรณ์จนถึงปลายทาง
     เครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝน มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าช่วงเวลาปกติ เนื่องจากฝนตกทำให้ถนนเปียกและลื่น ส่งผลให้ทัศนวิสัยในการมองจะมีประสิทธิภาพลดลง การขับรถในช่วงนี้จึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ นครชัยแอร์ ในฐานะผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะประจำทางเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ ซึ่งพนักงานนครชัยแอร์ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีมาตรการคุมเข้มความปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของภาครัฐ และสอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัท รวมถึงได้มีการประชุมให้เกิดความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องและเกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ ทั้งด้านพนักงานขับรถ และการเตรียมความพร้อมของรถโดยสาร


     สำหรับมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในการขับรถช่วงฤดูฝนนั้น บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มความระมัดระวังด้านการขับขี่ให้กับพนักงานขับรถ ด้วยการควบคุมความเร็วให้เหมาะสมกับสภาวะบนท้องถนนที่เปียกลื่น และลดความเร็วลงก่อนเข้าโค้ง โดยเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างน้อย 50 เมตร รวมทั้งใช้ไฟตัดหมอกเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ และหลีกเลี่ยงการแซง หากจำเป็นต้องแซงให้ประเมินสถานการณ์ก่อนแซง โดยตรวจสอบที่ว่างหน้ารถคันหน้าและรถที่สวนมาอยู่ในระยะที่ห่างมาก เมื่อปลอดภัยจึงให้สัญญาณขอทาง หากรถคันหน้าให้ทางจึงจะแซงได้ จากนั้นเว้นระยะให้ห่างจากรถที่แซงอย่างน้อย 1.8 เมตร เพื่อความปลอดภัย หากขณะขับผ่านภูเขาสังเกตเห็นว่าจะมีดินถล่มหรือต้นไม้หักโค่น ให้ลดความเร็วลงและขับผ่านไปอย่างระมัดระวัง รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของรถโดยสาร บริษัทฯ มีการตรวจสอบสภาพรถให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานในหน้าฝน ทั้งระบบเบรก ยาง และอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย บริษัทฯ มีศูนย์ฝึกอบรมการซ่อมบำรุงและการดูแลรักษารถ เพื่ออบรมพัฒนาช่าง พนักงานขับรถ ให้มีความรอบรู้เรื่องเครื่องยนต์รถโดยสาร ช่างทุกคนของบริษัทฯมีความชำนาญและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
     นอกจากการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมแล้ว บริษัทฯ มีศูนย์ควบคุมการเดินรถ จัดเจ้าหน้าที่รับแจ้งเรื่องตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทางโทรศัพท์ อำนวยความสะดวกพนักงานขับรถเพื่อการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันถ่วงที่ ทั้งยังมีศูนย์ซ่อมบำรุงกระจายพื้นที่ครอบคลุมสำหรับการให้บริการซ่อมบำรุงรถโดยสารเพื่อรองรับจำนวนรถของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังมีทีมงาน Car Care ดูแลรักษาความสะอาดของวัสดุอุปกรณ์บนรถโดยสาร ความสะอาดของห้องโดยสาร ห้องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบไอร้อน (อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส) ทุกเที่ยวทุกคัน เพื่อสร้างความมั่นใจผู้ใช้บริการรถโดยสารนครชัยแอร์ ถึงบ้านปลอดภัยตรงเวลาตลอดทั้งปี


     เครือวัลย์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากการคุมเข้มความปลอดภัยช่วงหน้าฝนแล้ว นครชัยแอร์เชิญชวนผู้ใช้บริการห่อพัสดุด้วยวัสดุกันเปียกน้ำ เช่น พลาสติกหรือใส่ถุงซิปล็อก เนื่องจากวัสดุเหล่านี้จะช่วยปกป้องพัสดุเสียหายจากความชื้นที่เกิดจากฝนตก และช่วยให้พัสดุอยู่ในสภาพดีจนถึงปลายทาง ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการประสงค์จะห่อหุ้มพัสดุด้วยวัสดุกันเปียกน้ำ สามารถซื้อได้ที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ทุกสาขา และหากพัสดุบอบบาง และแตกหักง่าย ควรเลือกส่งพัสดุพิเศษ พร้อมห่อกันกระแทก หรือห่อกระดาษ เพื่อป้องกันการเคลื่อนไปมาระหว่างขนส่ง และติดเทป หรือผูกเชือกให้แน่นหนา เพื่อรักษาพัสดุให้อยู่ในสภาพดีจนถึงปลายทาง สำหรับลูกค้าที่ส่งพัสดุกับนครชัยแอร์ ตรวจสอบสถานะพัสดุได้ที่เว็บไซต์นครชัยแอร์ https://www.nakhonchaiair.com นครชัยแอร์ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและเตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความปลอดภัยและสะดวกสบายในทุกฤดูกาล

NEWS & TRENDS