กกร.เสนอปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ยช่วย SMEs

กกร. เสนอมาตรการช่วยเอกชน หลังปรับขึ้นค่าแรง พร้อมชงรัฐบาล สนับสนุนปล่อยเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย 50,000 ล้าน ภายใน 3 ปี

 


กกร. เสนอมาตรการช่วยเอกชน หลังปรับขึ้นค่าแรง พร้อมชงรัฐบาล สนับสนุนปล่อยเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย 50,000 ล้าน ภายใน 3 ปี 

นายสมเกียรติ อนุราช รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลการประชุมคณะทำงานเรื่องค่าแรงของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ว่า ในที่ประชุมได้สรุปมาตรการเป็น 2 กลุ่ม คือ มาตรการลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการ หลังได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงที่สูง 11 ข้อ และ มาตรการทางการเงินในการเสริมสภาพคล่อง 5 ข้อ เนื่องจาก ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากการปรับค่าแรงไม่เท่ากัน โดยทั้ง 3 องค์กร ก็จะมีการทบทวนและเสนอมาตรการต่อรัฐบาลอีกครั้ง และเชื่อว่ารัฐบาลตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนบ้าง แม้ไม่ใช่ทั้งหมด อาทิ มาตรการทางการเงินในเรื่องของการสนับสนุนการปล่อยเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย จาก 20,000 ล้านบาท เป็น 50,000 ล้านบาท ภายใน 3 ปี 

NEWS & TRENDS