ไปรษณีย์ไทย เพิ่มจุดติดตั้ง “ตู้เอพีเอ็ม” เพิ่ม ครอบคลุมท่าอากาศยาน 8 แห่งทั่วประเทศ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ติดตั้งเครื่องบริการไปรษณีย์อัตโนมัติ หรือ ตู้เอพีเอ็ม (Automated Postal Machine: APM) ครอบคลุมท่าอากาศยาน 8 แห่งทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้โดยสารที่มีสิ่งของไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินได้
     บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ติดตั้งเครื่องบริการไปรษณีย์อัตโนมัติ หรือ ตู้เอพีเอ็ม (Automated Postal Machine: APM) ครอบคลุมท่าอากาศยาน 8 แห่งทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้โดยสารที่มีสิ่งของไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินได้ เช่น ของเหลว เจล สเปรย์ โดยบริการดังกล่าวรองรับการฝากส่งสิ่งของไปยังพื้นที่ปลายทางทั้งในและต่างประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง และยังสอดคล้องกับนโยบายการตรวจค้นของเหลวฯ ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยาน หรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) โดยตั้งเป้าที่จะติดตั้งตู้เอพีเอ็มในสนามบินทุกแห่งภายในปี 2563
 

     สมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยได้ติดตั้งเครื่องบริการไปรษณีย์อัตโนมัติ หรือ “ตู้เอพีเอ็ม” (Automated Postal Machine: APM) ในท่าอากาศยาน 8 แห่งเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานแม่สอด และท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่เดินทางโดยอากาศยาน และมีสิ่งของที่ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินได้ เช่น ของเหลว เจล สเปรย์ ที่มีขนาดเกิน 100 มิลลิลิตรและรวมกันสูงสุดไม่เกินคนละ 1,000 มิลลิลิตร


     ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดให้สามารถส่งกลับบ้านหรือไปยังปลายทางพื้นที่ต่างๆ ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่าย ในราคา 50 บาทต่อชิ้น ส่วนปลายทางต่างประเทศในทวีปเอเชียอยู่ที่ 400 บาท ทวีปยุโรป แอฟริกา กลุ่มโอเชียเนีย และโซนอเมริกา ค่าบริการอยู่ที่ 450 บาท ซึ่งไปรษณีย์ไทยมีแผนในการติดตั้งตู้เอพีเอ็มท่าอากาศยานทุกแห่งทั่วประเทศภายในปี 2563
 

     โดยสิ่งของที่สามารถฝากส่งผ่านตู้เอพีเอ็มต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 500 กรัม และมิใช่สิ่งของต้องห้ามฝากส่งทางไปรษณีย์ อาทิ วัตถุมีคมที่มีหรือไม่มีเครื่องหุ้มห่อป้องกัน วัตถุระเบิด สิ่งมีชีวิต วัตถุอัดก๊าซและวัตถุไวไฟ ฯลฯ   ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง เพื่อยืนยันตัวตนก่อนฝากส่ง
 

     ทั้งนี้ ตู้เอพีเอ็ม ถือเป็นหนึ่งในการยกระดับระบบปฏิบัติการของไปรษณีย์ไทย สู่การเป็นไปรษณีย์ไทยยุคดิจิทัล ซึ่งมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมการปฏิบัติการและการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้บริการสูงสุด ครอบคลุมทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายการตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยาน หรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) นางสมร กล่าวทิ้งท้าย
 
           
     ประชาชนผู้สนใจสามารถสอบถามจุดติดตั้งและเงื่อนไขการใช้บริการฝากส่งผ่านตู้เอพีเอ็ม ได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือดูขั้นตอนการใช้บริการได้ที่ www.thailandpost.co.thwww.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS