เดลต้า สนับสนุนโครงการ “Big Brother พี่ช่วยน้อง” พร้อมติดปีก SME ไทย

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ร่วมมือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สานต่อโครงการ Big Brother พี่ช่วยน้อง ปีที่ 4 เดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและยกระดับศักยภาพ SME ให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในยุคเศรษฐกิจ 4.0 ด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ     บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)  สานต่อโครงการ Big Brother หรือ พี่ช่วยน้อง ปีที่ 4 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนผู้ประกอบการไทยในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจและยกระดับศักยภาพการประกอบธุรกิจให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในยุคเศรษฐกิจ 4.0 ด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ


     กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ในประเทศไทยให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศ นอกจากการสร้างแนวนโยบายที่เอื้อต่อผู้ประกอบการ SME จากภาครัฐแล้ว การสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME รวมถึงกลุ่ม Startup ได้มีโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและความรู้ยุคใหม่ก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กัน ดังนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จึงได้ดำเนินโครงการ Big Brother (พี่ช่วยน้อง) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับบริษัทภาคเอกชนระดับแนวหน้าในการนำเอาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ และเทคโนโลยียุคใหม่จากองค์กรขนาดใหญ่ที่มีผลงานวิจัยระดับโลกมาถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการ SME และ Startup ไทยได้เข้าใจและเรียนรู้ ทำให้ลดเวลาในการเรียนรู้ด้วยตัวเองซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควร


     “สำหรับความร่วมมือกับทาง บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือเป็นการทำงานที่ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4  แล้ว ในการนำพา SME ภาคการผลิตของไทยให้ไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกันด้วยเทคโนโลยียุคใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา กสอ. ได้ร่วมมือกับเดลต้าในการสนับสนุนเงินทุนให้เปล่าในการจัดตั้งธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ ภายใต้ “โครงการ Angel Fund” ในแต่ละปีมีทุนสนับสนุนสูงสุดถึง 4 ล้านบาท มอบให้รายละไม่เกิน 500,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเดลต้าได้สนับสนุนเงินทุนจำนวนกว่า 10 ล้านบาท ซึ่งล่าสุดกำลังดำเนินการเป็นปีที่ 4


     ในด้านการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ทางเดลต้าได้สนับสนุนอุปกรณ์ Industrial Automation Demo Kit สำหรับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (ITC 4.0) ทั้งหมด 8 ชุด รวมถึงสนับสนุนบุคลากรเข้ามาให้ความรู้เพื่อให้บุคลากรจากสถานประกอบการและบุคคลที่สนใจได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านการผลิตแบบอัตโนมัติ


     ทั้งหมดนี้ ถือเป็นความสำเร็จของความร่วมมือระหว่าง กสอ. และเดลต้า ซึ่งจากจุดนั้นทำให้เราพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งถึงโครงการ Big Brother ที่มีการบูรณาการความร่วมกันในการช่วยให้ SME  ไทยให้ยืนหยัดได้ในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ด้วยการยกระดับให้อุตสาหกรรมการผลิตโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม SME ของไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันและการใช้เทคโนโลยี ในยุค 4.0 ที่ประกอบไปด้วยระบบอัจฉริยะและต้องสามารถเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต รวมถึงโลกอุตสาหกรรมที่เดินหน้าเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่งสำหรับงานด้านโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Internet of Things – IIoT) โดยที่ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น IIoT และระบบอัจฉริยะสำหรับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงแนวคิดเรื่องของแนวทางการบริหารธุรกิจและเทคนิคด้านการจัดหาเงินทุนสำหรับธุรกิจ เพื่อช่วยยกระดับให้กับภาคผลิตของไทยให้สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคง” กอบชัย กล่าว


     
ด้านเซีย เซน เยน ประธานบริหาร บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เข้ามาร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อ 4 ปีที่แล้ว โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการพลังงานในอาคารและการจัดการพลังงานสำหรับระบบน้ำ จนกระทั่งถึง Industrial Automation หรือ การปรับปรุงระบบในโรงงานให้เป็นทำงานแบบอัตโนมัติมากขึ้น


     โดยความร่วมมือกันในครั้งนี้ เป็นการจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มโรงงานในหัวเรื่องต่าง ๆ เช่น เรื่องระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติ ประกอบด้วย ระบบส่วนติดต่อใช้งานกับเครื่องจักร (HMI), ระบบควบคุมการสั่งงานในโรงงาน (PLC) และระบบควบคุมมอเตอร์ (Drive) ที่สำคัญ คือ การให้ระบบทั้ง 3 ส่วนสามารถเชื่อมต่อการทำงานกันได้ ทำให้ระบบในโรงงานสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ นอกจากนี้  ยังครอบคลุมถึงมาตรการสนับสนุนอื่น ๆ เช่น จัดหาเงินทุนโดยร่วมมือกับธนาคารในการนำเสนอสินเชื่อที่เหมาะสม การคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน รวมถึงให้คำแนะนำในการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ในสถานประกอบการ เพื่อยกระดับศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปสู่ระดับสากลต่อไป เซีย เซน เยน กล่าวทิ้งท้าย
 

NEWS & TRENDS