เดินหน้าเฟ้นหาเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี’62

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กรมส่งเสริมการเกษตรและดีแทค ชวนเกษตรกรไทยสมัครเข้าประกวดโครงการเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2562 ใต้แนวคิด “เกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท
     มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กรมส่งเสริมการเกษตรและดีแทค ชวนเกษตรกรไทยสมัครเข้าประกวดโครงการเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท
 

     บุญชัย เบญจรงคกุล ประธานมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กล่าวว่า โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2562 ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 11 เพื่อเฟ้นหา สนับสนุนและยกย่องเกษตรกรที่มีศักยภาพในการเป็นต้นแบบสำหรับเกษตรกรยุคใหม่
 

     สำหรับปีนี้ โครงการประกวดมุ่งเน้นสรรหาเกษตรกรต้นแบบ ภายใต้แนวคิด “เกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร” เนื่องจากความต้องการอาหารปลอดภัยของตลาดโลก โดยผลผลิตของเกษตรอินทรีย์ในเอเชียและออสเตรเลียมีมูลค่าสูงถึง 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 

     ขณะเดียวกัน รัฐบาลเองก็เห็นความสำคัญของเกษตรอินทรีย์ ด้วยการผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยสู่ตลาดโลก และมีการกำหนดยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ปี 2560 – 2564  โดยมีแผนจะเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ จากเดิม 3 แสนกว่าไร่ ให้เป็น 6 แสนไร่ภายในปี 2564
 

     ทั้งนี้ การเกษตรวิถีอินทรีย์ (Organic agriculture) จะต้องประกอบด้วยหลักการสำคัญ 4 ข้อ ได้แก่ สุขภาพ, นิเวศวิทยา, ความเป็นธรรม, และการดูแลเอาใจใส่ (health, ecology, fairness and care) นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly) โดยมี 4 ส่วนสำคัญคือ 1. กระบวนการผลิต (Production) 2. การขนส่ง (Logistics) 3. คำนึงถึงผู้บริโภค (Human Center) และ 4. การจัดการหรือกำจัด (Disposal)
 

     สำหรับผู้เข้าประกวด จะต้องไม่เคยเป็นเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด มีอายุระหว่าง 17-50 ปี เป็นผู้ผลิตสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น IFOAM เกษตรอินทรีย์ Earth Safe (อินทรีย์วิถีไทย) PGS (Participatory Guarantee Systems) Organic Thailand มผช. มกท. เป็นต้น หรือมาตรฐานอื่นๆ รวมถึงเกษตรกรที่อยู่ในระยะปรับเปลี่ยนก้าวสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์ ทั้งยังมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อลดต้นทุน สร้างรายได้ เพิ่มผลผลิต และสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางด้านการเกษตร พร้อมทั้งมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด และมุ่งพัฒนาการเกษตรวิถีอินทรีย์อย่างยั่งยืน
 

     ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ท่าน จะได้รับเงินสนับสนุนพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท


     สำหรับเกษตรกรที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมประกวดได้ 3 ช่องทาง คือ 1.สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน 2.สำนักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ และ3.ส่งใบสมัครและเอกสารมาได้ที่มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดโดยตรง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ก.ค.
 

     ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.rakbankerd.com/rbk_foundation
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

NEWS & TRENDS