ครม.ไฟเขียว 1 ม.ค. 56 ขึ้นค่าจ้าง 300 บาททั่วปท.

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานได้เสนอประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท ใน 70 จังหวัด โดยมีผลในวันที่ 1 ม.ค. 2556 เพื่อให้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ และครม.ยังเห็นชอบให้ขยายการใช้มาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจเพื่อลดผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้าง ซึ่งเป็นมาตรการเหล่านี้เป็นมาตรการเดิมที่ ครม. เคยเห็นชอบไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งที่มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาทใน 7 จังหวัดเมื่อวันที่ 1 เม.ย.2555 ออกไปอีก 1 ปี

 


นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  ได้ให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานได้เสนอประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท ใน 70 จังหวัด โดยมีผลในวันที่ 1 ม.ค. 2556 เพื่อให้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ และครม.ยังเห็นชอบให้ขยายการใช้มาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจเพื่อลดผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้าง ซึ่งเป็นมาตรการเหล่านี้เป็นมาตรการเดิมที่ ครม. เคยเห็นชอบไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งที่มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาทใน 7 จังหวัดเมื่อวันที่ 1 เม.ย.2555  ออกไปอีก 1 ปี 

เช่น การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง การนำส่วนต่างของค่าจ้างที่ปรับเพิ่มขึ้นมาขอลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า การปล่อยสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) การนำค่าใช้จ่ายในการฝีกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 มาหักลดหย่อนภาษีได้เพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี การลดค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าให้แก่ธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS