MBK จับมือ SET จัดงานผ้าเปลี่ยนโลก สืบสานอัตลักษณ์ถิ่นไทยสู่สากล

เอ็ม บี เค จับมือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 19 ธุรกิจเพื่อสังคมกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ รวมพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จัดงาน SET Social Impact Fair 2019@MBK Center

 

     เอ็ม บี เค จับมือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 19 ธุรกิจเพื่อสังคมกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ รวมพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จัดงาน SET Social Impact Fair 2019@MBK Center ระหว่างวันที่ 28 – 30  มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ที่ผ่านมา เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคสังคม ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชนด้วยการสนับสนุนช่องทางจำหน่ายสินค้าจากฝีมือคนในชุมชน 19 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาค ที่รังสรรค์ด้วยวิถีธรรมชาติ มีเสน่ห์ด้วยดีไซน์ และสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยสู่สายตานานาชาติ


     สมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็ม บี เค ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมอย่างจริงจัง ด้วยการนำความเชี่ยวชาญของบริษัทฯมาสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรและสังคมผ่านโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในทุกมิติ  ซึ่งการสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าแก่กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมโดยไม่คิดมูลค่า ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการลงทุนเพื่อสังคม (social impact investment) โดยใช้ทรัพยากรที่บริษัทมีมาสนับสนุนภาคสังคม นั่นก็คือศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ที่มีทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและเป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

     
     โดยการจัดงาน SET Social Impact Fair 2019 ผ้าเปลี่ยนโลก @ MBK Center เป็นความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอผลงานหัตถกรรมชุมชนและกลุ่มผู้ที่ทำงานด้านศิลปะผ้าทออันได้รับแรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นมาจัดแสดงให้ชาวต่างชาติและผู้ใช้บริการชาวไทยได้ชมและเลือกซื้อเป็นของฝาก

     สำหรับงาน SET Social Impact Fair 2019 ผ้าเปลี่ยนโลก @ MBK Center ตลาดนัดเพื่อสังคม ภายใต้แนวคิด ผ้าเปลี่ยนโลก จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 หลังจากจัดเป็นครั้งแรกในปี 2561 ได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจเข้าชมงานและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่มีการรังสรรค์ด้วยวิถีธรรมชาติ มีเสน่ห์ด้วยดีไซน์โดยฝีมือของคนไทยจากท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีทางสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น สร้างอาชีพ ส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ช่วยเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนทั่วทุกภูมิภาคของไทย “แนวคิดของผ้าเปลี่ยนโลกสื่อถึงการนำผ้าไทยมายกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและสังคม รวมทั้งกลุ่มเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการสร้างงานสร้างรายได้ผ่านกรรมวิธีการผลิตจากวัสดุทางธรรมชาติไม่ได้ใช้สารเคมีจึงเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสืบสานประเพณีท้องถิ่น ทำให้โลกน่าอยู่มากขึ้น” นายสมพลกล่าว


     นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนให้มีบทบาทในการสร้างความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นให้เกิดทำงานร่วมกันระหว่างภาคตลาดทุนและภาคสังคม นำศักยภาพของตลาดทุนมาสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การแบ่งปันทรัพยากร และการเชื่อมโยงเครือข่าย งาน SET Social Impact Fair 2019 @ MBK Center เป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยบริษัทจดทะเบียนได้สนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม  เพื่อนำรายได้จากกลับไปช่วยเหลือสังคม ดูแลสิ่งแวดล้อม และสืบสานวัฒนธรรมผ้าพื้นถิ่นไทยต่อไป
     งาน
SET Social Impact Fair 2019 @ MBK Center ปีนี้ได้มีกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์รวม 19 ธุรกิจเพื่อสังคมในกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือจากเส้นใยธรรมชาติ ทั้งผ้าย้อมคราม ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าม่อฮ่อม อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ผ้าพันคอจากร้านภูคราม Folkcharm YANO De Nara Craft de Quarr ผลิตภัณฑ์จากโครงการประชารัฐ ฯลฯ และสินค้าแฮนด์เมดจากกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ออทิสติกไทย Heartist, forOldy, Fabric art เป็นต้น พร้อมร่วมกิจกรรมworkshop สุดเก๋  ชมการแสดงแฟชั่นโชว์ การสาธิตจากกลุ่มหัตถกรรมและชุมชนท้องถิ่น เพลิดเพลินไปกับวงดนตรีไทยสากลประยุกต์
 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 
 

NEWS & TRENDS