เอกชนจี้รัฐปราบโกงกินเลิกผูกขาดใช้เส้นสาย

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นกล่าวในงานสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2556 กลยุทธ์ธุรกิจไทยฝ่าภัยเศรษฐกิจโลก หัวข้อ สกัดภัยคอร์รัปชั่นเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจไทย จัดโดยสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 พ.ย.ว่า ถ้าปราบคอร์รัปชั่นไม่ได้ การพัฒนาประเทศคงไม่สำเร็จ เมื่อ 30-40 ปีที่แล้ว ฮ่องกงและสิงคโปร์มีการปราบคอร์รัปชั่นมาก แต่ประชาชนในประเทศของเขากดดันรัฐบาลอย่างจริงจังเพื่อปราบปรามคอร์รัปชั่น ซึ่งขณะนี้อันดับการคอร์รัปชั่นสะท้อนให้เห็นความอ่อนแอ การรั่วไหลของงบประมาณมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

 


นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นกล่าวในงานสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2556 กลยุทธ์ธุรกิจไทยฝ่าภัยเศรษฐกิจโลก หัวข้อ สกัดภัยคอร์รัปชั่นเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจไทย จัดโดยสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 พ.ย.ว่า ถ้าปราบคอร์รัปชั่นไม่ได้ การพัฒนาประเทศคงไม่สำเร็จ เมื่อ 30-40 ปีที่แล้ว ฮ่องกงและสิงคโปร์มีการปราบคอร์รัปชั่นมาก แต่ประชาชนในประเทศของเขากดดันรัฐบาลอย่างจริงจังเพื่อปราบปรามคอร์รัปชั่น ซึ่งขณะนี้อันดับการคอร์รัปชั่นสะท้อนให้เห็นความอ่อนแอ การรั่วไหลของงบประมาณมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

"เอกชนต้องผลักดันภาครัฐเพื่อให้มีการลดคอร์รัปชั่น เพื่อให้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องคอร์รัปชั่นได้ หากเปลี่ยนทัศนคติของสังคมเกี่ยวกับคอร์รัปชั่นไม่ได้ก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้ โดยขั้นแรกคือการทำให้เกิดความโปร่งใส มีการออกแบบระบบให้โครงการเหล่านี้โปร่งใส ถ้าทำได้ความแตกต่างที่คนจะเอาเปรียบซึ่งกันและกันจะน้อยลง สำหรับงานที่เครือข่าย ทำอยู่มี 3 งาน 1.ป้องกัน 2.เปลี่ยนแปลง และ 3.การปราบปราม" นายประมนต์กล่าว 

นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า การคอร์รัปชั่นกระทบความสามารถในการแข่งขัน ธุรกิจในประเทศไทยที่มีการผูกขาดคือต้นตอคอร์รัปชั่น โดยทรัพยากรของรัฐคือปัญหาใหญ่ที่ทำให้การพัฒนาประเทศไปไม่ถึงไหน ที่ผ่านมารัฐบาลไทยมีอำนาจผูกขาด ใช้เส้นสายมาก และได้กำไรมาก ทำให้ธุรกิจอื่นๆ แข่งขันไม่ได้ ทั้งนี้ เรื่องสำคัญ 2 เรื่องที่มีผลต่อการคอร์รัปชั่นคือ 1.ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ คือนโยบายของประเทศทำให้เกิดการแข่งขันได้หรือไม่ ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่ง ของไทยอยู่กลางๆ 2.การพัฒนาประชาธิปไตย เพราะสังคมไทยเป็นสังคมที่น่าห่วงในเรื่องการสร้างคอนเน็กชั่น คือการเรียน ว. ต่างๆ เป็นการสร้างระบบที่เป็นอันตราย เพราะเมื่อมีการสร้างความสนิทสนมระหว่างผู้มีอำนาจก็จะมีความเกรงใจขึ้นมาในการพิจารณา ถือเป็นสิ่งที่อันตรายต่อการคอร์รัปชั่น

ที่มา : ข่าวสด

NEWS & TRENDS