รุกตลาดใกล้ บุกตลาดใหญ่

‘รุกตลาดใกล้ บุกตลาดใหญ่’ งานสัมมนาที่จัดขึ้น เพื่อเชิญผู้เชี่ยวชาญตลาดต่างประเทศใน 4 ประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย เมียนมา และกัมพูชา มาร่วมให้ความรู้ พร้อมคำแนะนำการลงทุนกับเครือข่ายทางธุรกิจ ว่าแต่ละประเทศมีความน่าสนใจแตกต่างกันอย่างไร
     ‘รุกตลาดใกล้ บุกตลาดใหญ่’ งานสัมมนาที่จัดขึ้น เพื่อเชิญผู้เชี่ยวชาญตลาดต่างประเทศใน 4 ประเทศ ได้แก่ จีน  อินเดีย เมียนมา และกัมพูชา มาร่วมให้ความรู้ พร้อมคำแนะนำการลงทุนกับเครือข่ายทางธุรกิจ ว่าแต่ละประเทศมีความน่าสนใจแตกต่างกันอย่างไร


     อาทิ จีน เป็นตลาดขนาดใหญ่และเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 1 ซึ่งเป็นทั้งตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าอันดับ 1 ของไทย ผู้บริโภคชาวจีนได้หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากจึงหันมาใช้สินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันสินค้าไทยมีชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจด้านคุณภาพจึงได้รับความสนใจจากชาวจีนจำนวนมาก


     ด้านประเทศอินเดียมีประชากรฐานะปานกลาง จำนวน 267 ล้านคน คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 547 ล้านคน ภายในปี 2026 กลุ่มนี้สนใจสินค้านำเข้าที่มีคุณภาพเช่นกัน อาทิ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรธรรมชาติ ส่วนเมียนมาและกัมพูชานั้น รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเชื่อมโยงสูงกับภูมิภาคจึงเป็นโอกาสดีของนักลงทุนไทยในการมองหาตลาดต่างประเทศที่มีพฤติกรรมผู้บริโภคใกล้เคียงกับคนไทย ในกลุ่มประเทศดังกล่าว  โดยการสัมมนาจะจัดให้มีขึ้น 8 ครั้ง
 

  1. รุกตลาดใกล้ บุกตลาดใหญ่                 (อินเดีย ,เมียนมา)  
          วันที่  24 ก.ค. 2562               เวลา  12.00 - 16.30 น.                         โรงแรม เดอร์ไทด์ รีสอร์ท ชลบุรี
  1. รุกตลาดใกล้ บุกตลาดใหญ่                 (อินเดีย ,เมียนมา)  
          วันที่  25 ก.ค. 2562               เวลา  12.00-16.30 น.                           โรงแรม เจ้าพระยา ปาร์ค กทม.
  1. รุกตลาดใกล้ บุกตลาดใหญ่                 (อินเดีย ,เมียนมา)  
          วันที่  31 ก.ค. 2562               เวลา  12.00-16.30 น.                           เดอะ พรรณรายโฮเต็ล อุดรธานี
  1. รุกตลาดใกล้ บุกตลาดใหญ่                 (กัมพูชา , จีน)  
          วันที่  1 ส.ค. 2562  เวลา       12.00-16.30 น.      โรงแรม วีวิช ขอนแก่น
  1. รุกตลาดใกล้ บุกตลาดใหญ่                 (กัมพูชา , จีน)  
          วันที่  5 ส.ค. 2562  เวลา       12.00-16.30 น.      โรงแรม เจ้าพระยา ปาร์ค กทม.
  1. รุกตลาดใกล้ บุกตลาดใหญ่                 (กัมพูชา , จีน)  
          วันที่  7 ส.ค. 2562  เวลา       12.00-16.30 น.      โรงแรม บุรีศรีภู บูติก หาดใหญ่ จ.สงขลา
  1. รุกตลาดใกล้ บุกตลาดใหญ่                 (อินเดีย ,เมียนมา)   
          วันที่ 20 ส.ค. 2562  เวลา      12.00-16.30 น.      โรงแรม แกรนด์ วิสต้า เชียงราย
  1. รุกตลาดใกล้ บุกตลาดใหญ่                 (กัมพูชา , จีน)  
          วันที่   21 ส.ค. 2562  เวลา 12.00-16.30 น.          โรงแรม คุ้มภูคำ      เชียงใหม่
            

     โดยผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของ สสว.สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ฟรี ที่ www.ecberseminar.com/  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  คุณฐิติสัณห์ เบญจมาศ  ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทรศัพท์ 043-202566 ,084-231 6705
 


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

NEWS & TRENDS