7 องค์กรผนึกกำลังจัดงาน Asia Digital Art Award

7 องค์กรภาครัฐ และเอกชนผนึกกำลังจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ Asia Digital Art Award : Symposium & Showcase 2012 กระตุ้นคนไทยแข่งขันระดับนานาชาติ

 


7 องค์กรภาครัฐ และเอกชนผนึกกำลังจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ Asia Digital Art Award : Symposium & Showcase 2012 กระตุ้นคนไทยแข่งขันระดับนานาชาติ

ในยุคที่ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต เทคโนโลยีดิจิตอลมีเดียนับเป็นปัจจัยที่มีส่วนสำคัญในการผลิตสินค้า และบริการต่ออุตสาหกรรมต่างๆ เป็นอันมาก สำหรับประเทศไทยเองแม้จะยังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้น ก็สามารถเรียนรู้แบบก้าวกระโดดจากประเทศเพื่อนบ้านในเอเซียได้
 
ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กล่าวว่า ประเทศญี่ปุ่นมีการใช้งานดิจิตอลมีเดียในอุตสาหกรรมบันเทิงมาก และกำลังพัฒนาสู่การนำมาใช้ในเชิงการแพทย์ และสาขาอื่นอย่างจริงจัง ส่วนในประเทศเกาหลี และไต้หวันก็มีการนำดิจิตอลอาร์ตมาผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอระดับนานาชาติ ประเทศไทยเองจึงสามารถดูต้นแบบจากประเทศเหล่านี้แล้วนำมาประยุกต์ใช้ เรียกว่าอาศัยเทคโนโลยีของเขา แล้วนำเอกลักษณ์ของเราไปแทนที่ โดยต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลอย่างจริงจังทั้งในด้านบุคลากร และเครื่องไม้เครื่องมือ รวมถึงต้องไม่ลืมที่จะสร้างตลาดรองรับบุคลากรสายวิชาชีพนี้ไปพร้อมๆ กันด้วย เพราะนอกเหนือจากอุตสาหกรรมที่ให้ความบันเทิงแล้ว เทคโนโลยีทางด้านนี้ยังสามารถนำไปปรับใช้ทางการแพทย์ การออกแบบและผลิตสินค้า รวมถึงการนำเสนอสิ่งต่างๆ ในรูปแบบที่น่าสนใจอีกด้วย

สำหรับงานงานประชุมวิชาการและนิทรรศการดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ภายใต้แนวคิดการผสมผสานเหตุผลและอารมณ์เชิงศิลปะผ่านเทคโนโลยีด้านสื่อ

สำหรับงานในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของ NECTEC, บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา จำกัด (มหาชน), Asia Digital Art Award Committee ประเทศญี่ปุ่น, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สมาคม ACM SIGGRAPH Bangkok และ บริษัท Sputnik Tales จำกัด โดยแบ่งเป็นส่วนการประชุมวิชาการซึ่งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในวงการดิจิตอลอาร์ตทั้งไทย และญี่ปุ่นร่วมให้ความรู้ ในวันที่ 20 – 21 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม และส่วนนิทรรศการซึ่งแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวที Asia Digital Art Award 2011 รวมถึงผลงานของเยาวชนผู้ชนะเลิศจากโครงการ Thailand Animation Contest โดย อลิอันซ์ อยุธยาตั้งแต่ปี 2007-2012 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

NEWS & TRENDS