กระทรวงพาณิชย์ จับมือ สยามพิวรรธน์ เปิดงาน T Mark Festival 2019

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า จับมือสยามพิวรรธน์ จัดงาน T Mark Festival 2019 พร้อมรวบรวมสินค้าและบริการแบรนด์ไทยคุณภาพดี มีมาตรฐาน ได้รับการรับรองจากรัฐบาล กว่า 800 บริษัท มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มพร้อมผลักดันเข้าสู่ตลาดโลก
     สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จับมือร่วมกับพันธมิตร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ จัดงาน T Mark Festival 2019 พร้อมรวบรวมสินค้าและบริการแบรนด์ไทยคุณภาพดี มีมาตรฐาน ได้รับการรับรองจากรัฐบาล กว่า 800 บริษัท มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มพร้อมผลักดันเข้าสู่ตลาดโลก ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562 ที่ศูนย์การค้าในเครือของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์


     ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมแบรนด์สินค้าและบริการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark  (T Mark) มากว่า 7 ปี เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการยุคใหม่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มในมิติต่างๆ ทั้งในด้านคุณภาพสูง และการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้แรงงานที่เป็นธรรม อีกทั้งเพื่อสร้างภาพลักษณ์ประเทศให้เกิดภาพที่ชัดเจนในใจของผู้ซื้อและผู้บริโภคทั่วโลกว่า ไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการ  ที่มีคุณภาพที่ทั่วโลกมั่นใจได้ โดยได้ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ T Mark กว่า 50 ประเทศสื่อสารจุดเด่นของความเป็นไทย จากฝีมือการผลิตที่มีคุณภาพ ผนวกกับวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนไทยที่ใส่ใจ ตั้งใจ ทำด้วยใจในทุกมิติ


     โดยเน้นสื่อสารข้อความหลักที่ว่า Thailand Heart - Made Nation คนไทยใส่ใจ ตั้งใจ ทำด้วยใจ เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดจากใจคนไทยถึงใจคนทั้งโลก (T Mark Heart - Made Quality) สร้างประสบการณ์ต่อสินค้าไทยให้กับผู้บริโภค เพื่อสร้างการจดจำว่าสินค้าไทยมีคุณภาพ สำนักจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) ภายใต้แคมเปญ T MARK….It’s Heart-Made Quality from Thailand to the World ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้ความสำคัญในกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มองหาสินค้าที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง


     ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2560 - 2561 ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด T Mark Festival ในศูนย์การค้าที่มีนักท่องเที่ยวจีนและผู้บริโภคชาวไทยในประเทศ เพื่อสร้างความรับรู้ตราสัญลักษณ์ T Mark และแบรนด์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark เพื่อสร้างประสบการณ์ผู้บริโภคจีนที่มีต่อสินค้าคุณภาพ T Mark (Heart Made Workshop) อาทิ ผลิตสบู่โฮมเมด ด้วยน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันรำข้าว และ ทำลูกชุบชาววัง”


     และในปีนี้ทางสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark Festival) เพื่อให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภค/นักท่องเที่ยวชาวจีน เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีความนิยมสินค้าไทยเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่นิยมและชื่นชอบเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยได้จับมือร่วมกับพันธมิตรอย่างกลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์  ผู้นำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการสร้างต้นแบบ และนำมาตรฐานใหม่ๆ มาพัฒนาวงการอสังหาริมทรัพย์มาโดยตลอด  โดยสร้างปรากฎการณ์ปฏิวัติวงการให้เกิดขึ้น ครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่ว่าจะเป็น สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และหนึ่งในพันธมิตรเจ้าของ ‘ไอคอนสยาม’  จนได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ผู้คนจากทั่วโลกอยากมาเยี่ยมชม ซึ่งกิจกรรม T Mark Festival 2019 ประกอบไปด้วย
 
 
                - กิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับศูนย์การค้าในเครือสยามพิวรรธน์  (Pop up shelf talker / Roll - up) โดยสินค้าที่มีการติดตรา T Mark จะได้รับการส่งเสริมการขายผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ (Point of Purchase) ที่มีตรา T Mark
   

             - กิจกรรมนิทรรศการ T Mark (T Mark showcase/Pop up) เพื่อเสริมสร้างความรู้ (Knowledge) เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ T Mark ในด้านคุณภาพ มีการใช้แรงงานที่เป็นธรรม (Fair Labour) และมีการดำเนินงานที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) รวมทั้งกิจกรรม Workshop เพื่อสร้างประสบการณ์ (Experience) ที่ดีของผู้บริโภคต่อสินค้าคุณภาพที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark 


                - กิจกรรม O2O (Offline - to - Online) เชื่อมโยงกิจกรรมในรูปแบบ Offline สู่ Online ผ่านเว็บไซต์ www.thailandtrustmark.com สู่ร้าน Thailand Pavilion บนหน้าเว็บไซต์ JD.com และ www.thaitrade.com รวมถึง เว็บไซต์ในเครือกลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ หรือ Platform Online รูปแบบ S – Commerce (Social Network – Commerce)


                 - การประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิงรุกด้วยสื่อดิจิทัล (Digital Marketing) และ การเชิญกลุ่มผู้นำกระแสการค้า/กลุ่มผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด (Key of Influencer - KOL/Blogger/Net Idol) ชาวจีนที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลต่อการซื้อและบริโภคสินค้าอย่างมากในปัจจุบัน ให้เข้ามาร่วมกิจกรรม T Mark Festival อย่างใกล้ชิด
 

      ทั้งนี้อุสรา ยงปิยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า“สยามพิวรรธน์ ยึดมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability)  สร้างคุณค่าสมประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Creating Shared Value) ตั้งแต่ พันธมิตรทางธุรกิจที่ร่วมรังสรรค์ (Co-creation) คู่ค้า ชุมชน สังคม เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ยกระดับคุณภาพชีวิตและความสามารถของคนไทย เพื่อร่วมกันนำชื่อเสียงเกียรติภูมิมาสู่ประเทศไทย”  
 

      ที่ผ่านมาสยามพิวรรธน์ให้การสนับสนุนในการใช้พื้นที่ภายในศูนย์เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้พัฒนาศักยภาพและเป็นที่รู้จัก ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้คนตระหนักในความสำคัญกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน และเรารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นองค์กรพันธมิตรกับสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในการสนับสนุนโครงการ T Mark Festival 2019 ในการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ตราสัญลักษณ์ T Mark ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง พร้อมตอกย้ำความมั่นใจแก่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศว่าสินค้าที่ได้รับตรา T Mark ได้มาตรฐานทั้งในด้านการผลิตที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีธรรมาภิบาลและมีการคุ้มครองแรงงานอย่างเป็นธรรม


     โดยได้จัดสรรพื้นที่สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าและธุรกิจบริการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T-MARK วางจำหน่ายกระจายอยู่ในศูนย์การค้าในเครือสยามพิวรรธน์ อาทิ Siam Discovery บริเวณโซน Thai Gift Destination ชั้น 4, Siam Paragon บริเวณโซนร้านค้าขายปลีก (Retail) และ ICONSIAM บริเวณโซน Icon Craft ชั้น 4 และ 5 ในระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคมนี้ รวมถึงกิจกรรม Workshop เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค ในระหว่างวันที่ 15 – 28 กรกฎาคม ณ ICONSIAM อีกด้วย”
 

    ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการงาน T Mark Festival 2019 ณ ICONSIAM ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคมนี้ และร่วมช้อปสินค้าภายในงาน ที่ศูนย์การค้าในเครือของสยามพิวรรธน์กันได้  www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

NEWS & TRENDS