เอ็นไอเอผนึก 4 พันธมิตร เปิดมุมมองประสบการณ์ธุรกิจผ่านสุดยอดภาพยนตร์ ‘The Current War’

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมการเสวนา ‘The Current War : จุดประกายกำเนิดธุรกิจนวัตกรรมเปลี่ยน..




     สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมการเสวนา ‘The Current War : จุดประกายกำเนิดธุรกิจนวัตกรรมเปลี่ยนโลก’ โดยมุ่งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน สตาร์ทอัพ และผู้ที่สนใจ ให้ทราบถึงวิวัฒนาการ รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจนวัตกรรม พร้อมด้วยกิจกรรมการชมภาพยนตร์เรื่อง ‘The Current War สงครามไฟฟ้า คนขั้วอัจฉริยะ’ เพื่อให้เป็นสื่อกลางในการสอดแทรกความรู้และความบันเทิง และแนวทางการสร้างสรรค์ธุรกิจและบริการทางนวัตกรรมให้เกิดขึ้น
 

     ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่าปัจจุบันจะเห็นได้ว่าประเด็นการแข่งขันธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำลังถูกพูดถึงและทวีความสำคัญอย่างแพร่กระจายในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ฯลฯ ที่ต่างพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความทันสมัย ความสามารถในการใช้งานที่ชาญฉลาด รวมถึงเรื่องความปลอดภัย และการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ โดยสิ่งเหล่านี้ได้สร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศผู้พัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงตัวเลขและมูลค่า การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่างขับเคลื่อนด้วยสินค้าและบริการทางนวัตกรรม นอกจากนี้การเกิดขึ้นของประเด็นดังกล่าวยังสามารถช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับแต่ละประเทศได้อีกหลากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคง การพัฒนาสังคม การศึกษา คุณภาพชีวิต ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการลดปัญหา – อุปสรรคที่กำลังเผชิญหรือรอการแก้ไขได้เป็นอย่างดี
 

     ดร.พันธุ์อาจ กล่าวเพิ่มเติมว่าตลอด 10 ปีแห่งการเป็นองค์การมหาชน NIA ในฐานะผู้ประสานระบบ หรือ System Integrator ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ ‘เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม’ โดยมุ่งเดินหน้าในการเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนบริษัท องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมของประเทศ ผ่านกลไกและการประสานงานให้เกิดการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการได้รับการสนับสนุนให้กับเยาวชน นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้สนใจการพัฒนานวัตกรรมทุกระดับ
 

     สำหรับกิจกรรมการเสวนา The Current War : จุดประกายกำเนิดธุรกิจนวัตกรรมเปลี่ยนโลก ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้และแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน สตาร์ทอัพ และผู้สนใจทั่วไป โดยภาพยนตร์นี้มีองค์ความรู้ทางด้าน Deep Tech Innovation ที่มีความเหมาะสมในการส่งเสริมเด็กและเยาวชน นักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงวิสาหกิจเริ่มต้น ตั้งแต่ขั้นการพัฒนาแนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม กลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจ การพัฒนารูปแบบธุรกิจ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปทั่วโลก และหลังจากกิจกรรมเสวนาแล้ว ยังได้เปิดโอกาสให้ได้เข้าไปร่วมชมภาพยนตร์ร่วมกัน โดยหวังให้เป็นสื่อกลางในการสอดแทรกความรู้ ความบันเทิง (Edutainment) และเปิดมุมมองในบริบทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ กลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจ ที่เด็กและเยาวชน นักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงวิสาหกิจเริ่มต้นควรที่จะศึกษา และหวังสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดนวัตกรรุ่นใหม่ๆ หรือเกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมมากขึ้น
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

NEWS & TRENDS