สสว.เดินหน้าหนุน SME รุกตลาดใกล้ บุกตลาดไกล

สสว.เดินหน้าหนุน SME รุกตลาดใกล้ บุกตลาดไกล จัดเสวนากลยุทธ์บุกตลาดเพื่อนบ้าน ติดอาวุธความรู้ผู้ประกอบการไทย
     สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) จัดทำ โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียน เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทยรุกตลาดโลก พร้อมเดินสายจัดสัมมนาในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี อุดรธานี ข่อนแก่น หาดใหญ่ เชียงราย และเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ  “รุกตลาดใกล้ บุกตลาดใหญ่” เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดต่างประเทศ ได้แก่ จีน  อินเดีย พม่า และกัมพูชา มาร่วมให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านการตลาดและการลงทุนกับเครือข่ายทางธุรกิจในกลุ่มประเทศดังกล่าว ระหว่างวันที่ 24กรกฎาคม – 21 สิงหาคม 2562 นี้


     โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SME สู่อาเซียน ได้ดำเนินการมาแล้วกว่า 5 ปี สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดและสร้างเครือข่ายกับประเทศอาเซียน+8  โดยให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากการที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเชื่อมโยง SME ไทยสู่สากล  ทั้งนี้ กลุ่มประเทศเป้าหมายหลักเบื้องต้น ประกอบด้วย ลาว กัมพูชา พม่า และเวียดนาม (CLMV) ซึ่งมีวัฒนธรรมการบริโภคสินค้าและพฤติกรรมผู้บริโภคคล้ายคลึงกับคนไทยในหลายๆ ด้าน  โดยปี 2562 นี้  สสว.ได้ขยายการดำเนินงานมุ่งเน้นบุกตลาดใน พม่า กัมพูชา จีน และอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศขนาดใหญ่มีประชากรจำนวนมาก ตลาดมีความหลากหลายในแต่ละเมืองและภูมิภาค
           

     อัครพงศ์ ศรีสุพรรณดิฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า  “โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยกับประเทศอาเซียน+8 ได้แก่ กลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ รวมถึงจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่าย โดยเริ่มจากตลาดที่มีความเหมาะสมกับผู้ประกอบการไทยในเบื้องต้นก่อน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของผู้ประกอบการและศูนย์ให้บริการด้านอาเซียนของ สสว. ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ในตลาดกลุ่มประเทศอาเซียน โดยขณะนี้ได้ขยายโครงการไปยังอินเดียและจีน พบว่าเป็นที่พอใจของผู้ประกอบการ ที่ได้มีโอกาสพบกับผู้ให้บริการหรือพันธมิตรภายในประเทศนั้นๆ ที่สามารถให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาด้านต่างๆ เช่น ผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ ผู้นำเข้า ผู้กระจายสินค้า และผู้เชี่ยวชาญด้านการจดทะเบียน และสิทธิบัตร”
           

     ทั้งนี้ การสร้างเครือข่าย (Network) ถือเป็นพันธกิจและเป้าหมายหลักของโครงการ เพื่อมอบโอกาสทางการตลาด ให้ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดในการประกอบธุรกิจ รวมถึงสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับอาทิเช่น ข้อมูลด้านความต้องการของตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุง พัฒนา และต่อยอดแบบบูรณาการทั้ง 360 องศาต่อไป  
 
              
     ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา หัวข้อ  “รุกตลาดใกล้ บุกตลาดใหญ่” ที่จัดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ต่างรวม 8 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังรายการต่อไปนี้


               ครั้งที่ 1 : วันที่ 24 กรกฎาคม 2562  ณ เดอร์ ไทด์ รีสอร์ท  ชลบุรี


               ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค  กรุงเทพมหานคร


               ครั้งที่ 3 : วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะพรรณารายโฮเต็ล  อุดรธานี


               ครั้งที่ 4 : วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมวีวิช  ขอนแก่น


               ครั้งที่ 5 : วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค  กรุงเทพมหานคร


               ครั้งที่ 6 : วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติก  หาดใหญ่ สงขลา


               ครั้งที่ 7 : วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม แกรนด์ วิสต้า  เชียงราย


               ครั้งที่ 8 : วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ  เชียงใหม่


 
               สามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ ที่ http://ecberseminar.com/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  คุณฐิติสัณห์ เบญจมาศ  ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทรศัพท์ 043-202566  หรือ 084-231 6705
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

 

NEWS & TRENDS