กสอ. ติวเข้ม OTOP ดึงอัตลักษณ์สินค้าผสานวัฒนธรรม เพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ประกาศผลรางวัล และมอบโล่รางวัลแก่ผู้ประกอบการโอทอป (OTOP) ที่มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ดีเด่น 4 ภูมิภาค
     กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ประกาศผลรางวัล และมอบโล่รางวัลแก่ผู้ประกอบการโอทอป (OTOP) ที่มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ดีเด่น 4 ภูมิภาค ในกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เชื่ออัตลักษณ์สินค้าผสานวัฒนธรรม ช่วยสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ
 
 
     ภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3-5 ดาว ที่มีศักยภาพด้านการผลิตและมีความพร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ โดยนำเอาอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ผสานความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของสังคมไทย มาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ควบคู่ไปกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ สร้างการจดจำให้เป็นที่รู้จัก สร้างความแตกต่างของสินค้าได้อย่างชัดเจน อีกทั้งเป็นการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้และความเข้มแข็งยั่งยืนในการทำธุรกิจต่อไป
 
 
     ทั้งนี้ กสอ. ได้ดำเนินกิจกรรมเฟ้นหาและคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นจากผู้ประกอบการ  OTOP ที่เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 300 ราย จากทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งมีผู้ประกอบการผ่านการคัดเลือกภาคละ 10 ราย รวมทั้งสิ้น 40 ราย เข้าร่วมการประกวดพร้อมเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อไป โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งสิ้นจำนวน 8 รางวัล ดังนี้
 
 
ภาคเหนือ
 
 
-ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Nantha Lacquer and Gold จาก ศศิธร มงคลเรืองฤทธิ์
 
 
-ประเภทบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Look Craft จาก นิตยา แก้วเตียม
 
 
ภาคกลางและภาคตะวันออก
 
 
-ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ผ้าใยกัญชงมหัศจรรย์เส้นใยแห่งชนเผ่า จาก วรวรรณี ณ พัทลุง
 
 
-ประเภทบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ผ้าคลุมไหล่ไหม จาก รพี เอี่ยมหนู
 
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
 
-ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ชุดผ้าไหมแต้มหมี่ลาย "ปลายฝน ต้นหนาว" จาก สุภาณี
ภูแล่นกี่
 
 
-ประเภทบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กล่อง จาก อภิชาติ คำเกษม
 
 
ภาคใต้
 
 
-ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ผ้าลายบุหลงบงกต จาก ยุทธพล ซุ่นเซ่ง
 
 
-ประเภทบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ กล่องใส่ผ้าคลุมผม จาก กามาลียะห์ ยากัด
 
 
     นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลรวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 300 ผลิตภัณฑ์ ก็จะถูกนำไปออกงานแสดงสินค้าและทดสอบตลาดในระดับสากล พร้อมทั้งจัดให้มีการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งสร้างโอกาสในการเพิ่มช่องทางการตลาดได้เพิ่มขึ้น


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี 

NEWS & TRENDS