SME Bank เตรียม 1,000 ล้านหนุน "สตาร์โอทอป"

รายงานข่าวจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(เอสเอ็มอีแบงก์) แจ้งว่า ธนาคารเตรียมวงเงิน 1,000 ล้านบาท สนับสนุนสินเชื่อ “สตาร์โอทอป (Star OTOP)” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการโอท็อปให้มีโอกาสดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่น ช่วยต่อเติมเงินทุนเพิ่มเงินหมุน สร้างกิจการให้เติบโตมั่นคง โดยธนาคารปล่อยกู้ตั้งแต่ 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ แบ่งกลุ่มพิจารณาและผันแปรไปตามคุณสมบัติของผู้กู้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร ระยะเวลาผ่อนนาน 7 ปี ชำระแต่ดอกเบี้ยนานสูงสุด 1 ปีและสามารถกู้โดยใช้บุคคลค้ำประกันได้

 


รายงานข่าวจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(เอสเอ็มอีแบงก์) แจ้งว่า ธนาคารเตรียมวงเงิน 1,000 ล้านบาท สนับสนุนสินเชื่อ “สตาร์โอทอป (Star OTOP)” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการโอท็อปให้มีโอกาสดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่น ช่วยต่อเติมเงินทุนเพิ่มเงินหมุน สร้างกิจการให้เติบโตมั่นคง โดยธนาคารปล่อยกู้ตั้งแต่ 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ แบ่งกลุ่มพิจารณาและผันแปรไปตามคุณสมบัติของผู้กู้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร ระยะเวลาผ่อนนาน 7 ปี ชำระแต่ดอกเบี้ยนานสูงสุด 1 ปีและสามารถกู้โดยใช้บุคคลค้ำประกันได้

สินเชื่อ “สตาร์โอทอป” ธนาคารให้การสนับสนุนผู้ประกอบการโอท็อปด้านการเงิน หรือสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ใช้ขยายลงทุน ปรับปรุงกิจการ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อป โดยได้รับมอบนโยบายเร่งด่วนจากรมว.อุตสาหกรรม นายประเสริฐบุญชัยสุข เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เพื่อเร่งสร้างความแข็งแกร่งแก่ผู้ประกอบการ SMEs และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยมุ่งพัฒนาสินค้าโอท็อป สนับสนุนด้านการหาตลาดให้ทั้งภายในและต่างประเทศ

สำหรับการให้บริการสินเชื่อดังกล่าวจะสิ้นสุดรับคำขอกู้ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 หรือเมื่อหมดวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับคำปรึกษาแนะนำและยื่นขอกู้ได้ที่ เอสเอ็มอีแบงก์สาขาใกล้บ้าน หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร.1357

NEWS & TRENDS