ธนาคารกรุงเทพ ปั้น SME บุกตลาดอาเซียน ในหลักสูตร AEC Business Leader ปี 4

ธนาคารกรุงเทพร่วมเสริมเขี้ยวเล็บเอสเอ็มอี ปั้นนักธุรกิจไทยพร้อมรุกตลาดอาเซียน ผ่านหลักสูตร AEC Business Leader ประสบความสำเร็จต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เค้นศักยภาพผู้ประกอบการไทย สร้างความเชื่อมั่นพร้อมเปิดประตูสู่ตลาดต่างประเทศ 
     ธนาคารกรุงเทพร่วมเสริมเขี้ยวเล็บเอสเอ็มอี ปั้นนักธุรกิจไทยพร้อมรุกตลาดอาเซียน ผ่านหลักสูตร AEC Business Leader ประสบความสำเร็จต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เค้นศักยภาพผู้ประกอบการไทย สร้างความเชื่อมั่นพร้อมเปิดประตูสู่ตลาดต่างประเทศ โอกาสนี้ ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตร “ผู้นำธุรกิจแห่งอาเซียน” (AEC Business Leader) รุ่นที่ 4 พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 38 คน ที่ได้ให้เกียรติและเสียสละเวลาเข้าร่วมอบรมกับหลักสูตร AEC Business Leader ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารได้ดำเนินการต่อเนื่องเพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถขยายธุรกิจสู่ตลาดอาเซียนได้อย่างแข็งแกร่ง โดยธนาคารพร้อมอำนวยความสะดวกและเป็น “เพื่อนคู่คิด” ของนักธุรกิจไทยมุ่งสู่การเป็นตัวจริงทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
 
 
     ไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการหลักสูตรอบรมผู้นำธุรกิจแห่งอาเซียน (AEC Business Leader) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีไทยมีศักยภาพและความพร้อมที่จะเปิดตลาดสู่ต่างประเทศได้อย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนที่กำลังเติบโตและถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจไทยที่มีความใกล้ชิดกันอยู่แล้ว จึงได้พัฒนาหลักสูตรอบรม “ผู้นำธุรกิจแห่งอาเซียน” AEC Business Leader ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4
 
 
     หลักสูตรดังกล่าว จะมุ่งเน้นการนำเสนอความรู้เชิงวิชาการ ทั้งด้านการตลาด กฎหมายและภาษี และการวิเคราะห์แผนธุรกิจ ควบคู่กับการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการไทยที่ประสบความสำเร็จในการขยายตลาดไปยังอาเซียน นักธุรกิจในท้องถิ่นที่ทำการค้ากับไทย คำแนะนำจากนักวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับประเทศ คำแนะนำจากตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และคำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเงินจากธนาคารกรุงเทพที่สนับสนุนการทำธุรกิจในอาเซียน ตลอดจนการพบปะผู้จัดการสาขาธนาคารกรุงเทพในอาเซียนที่มาให้คำปรึกษาและแบ่งปันประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน
 
 
     นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมยังได้รับประสบการณ์ตรงจากการร่วมเดินทางศึกษาดูงานและสำรวจโอกาสทางธุรกิจจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในประเทศกัมพูชา รวมถึงได้เข้าประกวดแผนธุรกิจ เพื่อเสริมทักษะให้ผู้ร่วมอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาคิดต่อยอด และพัฒนาขึ้นเป็นแผนธุรกิจที่ทำได้จริงในอาเซียนอีกด้วย
 
 
     “ทีมที่ชนะเลิศในการอบรมรุ่นล่าสุด ได้นำเสนอแผนธุรกิจบริษัทพัฒนาทรัพยากรบุคคลในกัมพูชา Talent Acquisition Platform ที่สามารถสร้างสรรค์แผนธุรกิจที่มีความโดดเด่น เหมาะสมกับประเทศที่จะลงทุน โครงการมีความแปลกใหม่ และสามารถนำนวัตกรรมมาปรับใช้เข้ากับธุรกิจได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์ของโครงการอันน่าภูมิใจที่หลักสูตรนี้สามารถช่วยดึงศักยภาพของนักธุรกิจไทยออกมาได้อย่างชัดเจน และยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการไทยในการเปิดตลาดสู่อาเซียน ทั้งจะมีธนาคารกรุงเทพที่พร้อมอำนวยความสะดวกและเป็นเพื่อนคู่คิดของนักธุรกิจไทยอยู่เสมอ”

 
     ไชยฤทธิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตร AEC Business Leader แล้ว การเข้าร่วมอบรมดังกล่าว ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้สร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างผู้เข้าอบรมในรุ่นเดียวกันและรุ่นก่อนหน้า ซึ่งอาจพัฒนาไปสู่ความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคตได้เช่นกัน ทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากธนาคารกรุงเทพ เช่น การรับคำปรึกษาจากผู้จัดการสาขาในต่างประเทศเป็นการส่วนตัว ทั้งด้านธุรกิจ กฎหมาย สิทธิประโยชน์ หรือโอกาสทางธุรกิจ การจองสิทธิ์เข้าร่วมงาน Business Matching ที่ธนาคารจัดขึ้น การจองสิทธิ์และสำรองที่นั่ง VIP ได้ก่อนใคร สำหรับงานสัมมนาที่ธนาคารจัดขึ้นในอนาคต รวมถึงรับคู่มือและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการลงทุนในอาเซียนที่จัดทำขึ้นโดยธนาคาร เป็นต้น
 
 
     ด้าน วรพจน์ ลาภวัฒนะมงคล กรรมการ บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัด หนึ่งในสมาชิกทีมชนะเลิศ กล่าวขอบคุณสำหรับรางวัลชนะเลิศ Business plan ในครั้งนี้ และรู้สึกคุ้มค่ากับการทำงานอย่างหนักของทีมตลอดการอบรมในช่วง 3 เดือน กระทั่งกลายเป็นผลงาน MAP platform ที่ทีมร่วมกันสร้างขึ้น ซึ่งล้วนได้จากการเก็บเกี่ยวความรู้จากคอร์ส AEC Business Leader โดยทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อกำหนดแผนธุรกิจให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
 
 
     ขณะที่ นักรบ เนียมนามธรรม CEO & Founder บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในสมาชิกทีมชนะเลิศ ให้ความเห็นว่า หลักสูตรอบรมโครงการ AEC Business Leader ที่ธนาคารกรุงเทพได้จัดขึ้นนี้ เป็นโครงการที่ดีมากอีกโครงการหนึ่ง ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมาย ทั้งการแชร์ประสบการณ์ตรงจากวิทยากรนักธุรกิจตัวจริง ซึ่งไม่มีในตำราเรียน และหาอ่านที่ไหนไม่ได้  และเป็นการจุดประกายให้ทีมมองเห็นโอกาสธุรกิจ ผนวกกับข้อมูลของประเทศกัมพูชาที่ได้ไปลงพื้นและสัมผัสกับนักลงทุน นำไปสู่ผลงาน Business Plan ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้รับมิตรภาพดีๆ จากเพื่อนภายในรุ่น 4  ตลอดจนได้ทำความรู้จักรุ่นพี่ ในโครงการ AEC Business Leader ที่ได้เข้าอบรมก่อนหน้านีัอีกด้วย
 
 
     ทั้งนี้ AEC Business Leader คือหลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับสูงแบบเข้มข้นที่ธนาคารกรุงเทพจัดขึ้น เพื่อตอบโจทย์การสนับสนุนให้ธุรกิจไทยสามารถเติบโตสู่ตลาดในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยผสมผสานองค์ความรู้ของธนาคาร และประสบการณ์จากนักธุรกิจชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่ประสบความสำเร็จ
 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

NEWS & TRENDS