เพื่อนบ้านตามไทยโขกค่าแรงลงทุนต่างด้าวเพิ่ม

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการไทยที่ไปลงทุนในประเทศพม่า กัมพูชา ลาว และเวียดนาม เริ่มมีต้นทุนที่สูงจากค่าจ้างขั้นต่ำ และค่าเช่าตึกหรือที่ดิน โดยเฉพาะค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับผู้ที่ทำงานไม่เป็นที่แรงงานเรียกร้องจากเดิมเฉลี่ย 70-80 บาทต่อวัน เป็น 120-150 บาทต่อวัน หรือปรับเพิ่มอีก 50-70 บาทต่อวัน เพื่อให้ใกล้เคียงกับประเทศไทยที่มีจ้างขั้นต่ำ 300 บาทต่อวันทั่วประเทศในวันที่ 1 ม.ค. 56

 


นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการไทยที่ไปลงทุนในประเทศพม่า กัมพูชา ลาว และเวียดนาม เริ่มมีต้นทุนที่สูงจากค่าจ้างขั้นต่ำ และค่าเช่าตึกหรือที่ดิน โดยเฉพาะค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับผู้ที่ทำงานไม่เป็นที่แรงงานเรียกร้องจากเดิมเฉลี่ย 70-80 บาทต่อวัน เป็น 120-150 บาทต่อวัน หรือปรับเพิ่มอีก 50-70 บาทต่อวัน เพื่อให้ใกล้เคียงกับประเทศไทยที่มีจ้างขั้นต่ำ 300 บาทต่อวันทั่วประเทศในวันที่ 1 ม.ค. 56

อย่างไรก็ตามก็ไม่น่ากังวลเรื่องต้นทุนจากค่าจ้างในประเทศเพื่อนบ้านมากนัก เพราะแม้ว่าค่าเฉลี่ยจะปรับตัวสูงขึ้น แต่ก็ยังมีแรงงานที่เพียงพอในการดำเนินกิจการ และที่สำคัญการเข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านบางกลุ่มอุตสาหกรรมยังได้รับอานิสงส์เรื่องสิทธิทางภาษีในการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว “ที่ดินในประเทศเพื่อนบ้านขึ้นสูงมากโดยเฉพาะในเวียดนามที่นักลงทุนไทยไปสอบถามบางพื้นที่สูงเท่ากับในกรุงเทพฯ หรือแม้แต่ห้องเช่าขนาด 50-60 ตร.ม. ในเวียงจันทร์ ประเทศลาว บางพื้นที่ก็อยู่ที่ 50,000 บาทต่อเดือน ขณะที่ในต่างจังหวัดของไทยก็ปรับเพิ่มเช่นกัน ดังนั้นเอสเอ็มอีรายใหม่ที่จะลงทุนในหรือต่างประเทศก็พิจารณาให้ดีแล้วกันว่าจะเลือกพื้นที่ถูกแต่อยู่ไกลระบบโลจิสติกส์หรือตามเมืองใหญ่ต่างๆ แต่มีราคาแพง เพราะทั้งสองอย่างจะมีต้นทุนเพิ่มต่างกัน”

NEWS & TRENDS