THAILAND TECH SHOW โชว์นวัตกรรมสื่อการเรียนสร้างสรรค์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดโครงการ THAILAND TECH SHOW โชว์ผลงานนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนกว่า 200 ผลงาน
     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดโครงการ THAILAND TECH SHOW โชว์ผลงานนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนกว่า 200 ผลงาน
 

     ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สวทช. และผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สวทช. กล่าวว่า การจัดงาน THAILAND TECH SHOW 2019 ปีนี้ ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยของรัฐและเอกชนร่วมกันกว่า 40 หน่วยงาน มีผลงานร่วมจัดแสดงมากกว่า 200 ผลงาน
 

     โดยหนึ่งในตัวอย่างนวัตกรรมที่น่าสนใจและเหมาะสมสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนที่ประยุกต์ใช้ได้กับเด็กๆ รวมถึงคนทุกวัย คือ นวัตกรรมการเรียน เช่น แอปพลิเคชันเรียนรู้อักษรสามหมู่ที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อแก้ปัญหาของเด็กภาคใต้ในเรื่องการอ่านออกเสียงภาษาไทยที่อ่านได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะการผันเสียงวรรณยุกต์ ซึ่งการออกแบบแอปฯ นี้ขึ้นมาจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้น หรือแอปพลิเคชันเรียนรู้เลขาคณิต ม. 1 ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเช่นกัน ซึ่งเลขาคณิตเป็นเรื่องยากของเด็ก ๆ เสมอ เพราะฉะนั้นการใช้แอปพลิเคชันจะทำให้เด็ก ๆ เรียนรู้และเข้าใจง่ายขึ้น
 

     หรือผลงานการ์ดเล่นเกมประสมคำภาษาอังกฤษสำหรับผู้พิการทางสายตา โดยนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ช่วยให้ผู้พิการเข้าถึงนวัตกรรม ผลงานหัวสุนัขจำลองจากเยื่อกระดาษและยางพารา โดยนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานพลาสติกสำหรับตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และผลงาน Grandma Grammar ที่แม้แต่อาม่าก็เข้าใจ โดยภาคเอกชน บริษัท ณฎา วีเคเอ็ม จำกัด 271 เป็นต้น
 

     “อุตสาหกรรมที่พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น สื่อการเรียนรู้ เป็นผลงานที่น่าสนใจ คาดว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตได้ในอนาคต” รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าว
 

     นอกจากนวัตกรรมสื่อการเรียนที่กล่าวมาแล้ว ดร.ธนพัฒน์ แพ่งเกษร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยังได้เปิดเผยถึงนวัตกรรมที่น่าสนใจเพิ่มเติม ได้แก่ นวัตกรรมชุดสกัดเก่ง (ชุดสกัดดีเอ็นเอภาคสนาม) เป็นชุดสกัด DNA ภาคสนาม มีชื่อทางการค้าว่า “ชุดสกัดเก่ง” ทดแทนเครื่องสกัด DNA ในท้องตลาดที่ต้องอาศัยเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง จุดนี้ทำให้เป็นข้อจำกัดที่บางโรงเรียนหรือบางมหาวิทยาลัยที่ไม่มีเครื่องนี้จะไม่สามารถสกัด DNA ได้ หรืออีกทาง คือ แม้ในหลายๆ มหาวิทยาลัยจะมีเครื่องตัวนี้ แต่มีจำนวนน้อย เด็กก็จะไม่ได้ทำการทดลองกันทั้งห้องหรือทำทุกคน เพราะฉะนั้นเพื่อลดความยุ่งยากในการใช้เครื่องนี้ จึงออกแบบมาให้เหลือแค่ตัวหลอดสกัด เรียกว่า สกัดเก่ง เพียงเติมตัวอย่างลงไปในหลอด แล้วเติมน้ำยาที่จะเข้าไปช่วยในการแตกเซลล์เรียกว่า น้ำยาแตกเก่ง จากนั้นทำการเขย่าหลอดไปมา ซึ่งช่วงนี้ DNA ที่อยู่ในนิวเคลียสและภายในเซลล์จะแตกออกเข้าสู่สารละลาย
 

     ถัดไป คือ การเติมน้ำยาจับเก่ง เพื่อที่ว่า DNA ที่อยู่ในสารละลายจะถูกจับไปอยู่กับเม็ดบีทที่อยู่ในหลอดสกัดเก่ง ตามด้วยการดูดทุกอย่างที่เป็นส่วนเกินทิ้งไปจนเหลือเพียง DNA ที่เกาะอยู่บนเม็ดบีท และเพื่อให้แน่ใจจึงต้องใช้น้ำยาล้างเก่งในการชะล้างเอาส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป และขั้นสุดท้ายคือการล้วง DNA ออกมาด้วยน้ำยาล้วงเก่ง ทำให้ได้ DNA ที่สะอาด และเพียงพอสำหรับจะนำไปวิเคราะห์หรือทดลอง ซึ่งประโยชน์ที่ได้คือ นักศึกษาจะได้ทดลองเรียนและทำเองทุกคน โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือชั้นสูง รวมถึงยังลดต้นทุนด้วย เพราะราคาขายชุดสกัดดีเอ็นเอสำเร็จรูปในท้องตลาดหรือชุดสกัดแบบคอลัมน์ ราคาจะอยู่ที่ 50-120 บาท ขณะที่ชุดสกัดเก่ง ราคาขายจะอยู่แค่ที่ 10 บาทเท่านั้น โดยนวัตกรรมนี้อยู่ระหว่างการเสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
 

     ขณะที่ ดร.ปาวีณา ดุลยเสรี ผู้ประสานงาน งานวิจัยและบริหารวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เปิดเผยถึง ‘นวัตกรรม Mobile App เรียนรู้อักษรสามหมู่’ ผลงานพัฒนาโดย ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ม.ราชภัฏยะลา จุดเริ่มต้นของการคิดค้นนวัตกรรมดังกล่าวมาจากการที่เด็กสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความไม่เข้มแข็งทางภาษา การผันวรรณยุกต์จะทำได้ยากมาก ปัญหาแท้จริงแล้วอยู่ที่การพูดภาษาไทยไม่ได้หรือพูดไม่ชัดเพราะผันวรรณยุกต์ไม่ได้ แอปฯ ตัวนี้จะมีนิยามของรูปวรรณยุกต์ที่มี 4 รูป 5 เสียง คือ เอก โท ตรี จัตวา บอกว่าคืออะไร มีเกมให้เล่น มีเสียงให้ฟัง เหมาะสำหรับเด็กวัยระดับประถมศึกษา ซึ่งนำไปใช้จริงแล้วในพื้นที่ โดยอาจจะเหมาะกับเด็กที่ออกไปนอกเมืองสักหน่อย ซึ่งเกมที่ให้เล่นเด็กจะรู้สึกสนุกขึ้น เช่น ปลา ให้เลือกเติมต่อด้วยเสียงว่า เกา หรือ เก๋า ที่ควรนำมาคู่กัน ถ้าตอบผิดจะลากวางศัพท์ลงไม่ได้ เป็นต้น
 
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

NEWS & TRENDS