เอ็นไอเอ เผยปธน.เกาหลีสนใจร่วมพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพในไทย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Korea SMEs and Startups Agency (KOSME) ภายใต้กรอบความร่วมมือในการพัฒนาและสนับสนุนการเติบโตของสตาร์ทอัพระหว่างประเทศ เพื่อเน้นย้ำความตั้งใจของรัฐบาลในการสนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัพ
     สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Korea SMEs and Startups Agency (KOSME) ภายใต้กรอบความร่วมมือในการพัฒนาและสนับสนุนการเติบโตของสตาร์ทอัพระหว่างประเทศ เพื่อเน้นย้ำความตั้งใจของรัฐบาลในการสนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นหลักของการเยือนไทยในครั้งนี้ของนายมุน แช อิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงสตาร์ทอัพ โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ Park Young Sun รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพ สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมเป็นสักขีพยาน
 

     ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า การจัดงาน Thailand – Korea Business Forum ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงอว. โดย NIA ได้มีการประชุมหารือร่วมกับ  Korea SMEs and Startups Agency หรือ KOSME ในประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมสตาร์ทอัพ โดยกระทรวง อว. และได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทยกับทางเกาหลีใต้ร่วมกับ Park Young-Sun รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ ซึ่งก่อนหน้านี้ประเทศไทยเคยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากทางเกาหลีใต้ จนเกิดเป็นโครงการสนับสนุนสตาร์ทอัพเมื่อ 3 ปีก่อน


     และหลังจากการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ก็จะเป็นมิติใหม่ของสตาร์ทอัพไทย ที่จะได้ร่วมมือกับหน่วยงานด้านสตาร์ทอัพของเกาหลีใต้ เป็น global platform ที่จะเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยพัฒนาต่อไปได้ ซึ่ง NIA ก็มีแผนการส่งเสริมและสนับสนุนสตาร์ทอัพในหลากหลายรูปแบบอยู่แล้ว และหากมีการดึงพันธมิตรจากเกาหลีมาร่วมด้วยจะยิ่งเสริมแรงให้สตาร์ทอัพสามารถก้าวกระโดดไปได้ไกลมากขึ้น ทั้งนี้ ทาง KOSME จะมีการลงทุนเพื่ออบรมให้ความรู้แก่สตาร์ทอัพของไทยและจะโครงการจัดตั้งศูนยเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพในประเทศไทยอีกด้วย


     ด้าน ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่ มุน แช อิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างและเชื่อมโยงระบบนิเวศสตาร์ทอัพระหว่างไทย-เกาหลี โดยถูกบรรจุอยู่ในวาระหลักที่มาร่วมหารือในการเยือนไทยครั้งแรกนี้ นอกเหนือจากประเด็นการส่งเสริมและสนับสนุนในอุตสาหกรรม 4.0 และความร่วมมือในการเปิดเสรีทางการค้า การร่วมประชุมหารือระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กับไทย และดำเนินงานตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southern Policy-NSP) เพื่อส่งเสริมปฏิสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียนรายประเทศ และความร่วมมือระหว่างเกาหลีใต้กับอาเซียนในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียน


     สำหรับความร่วมมือในการลงนามความร่วมมือส่งเสริมสตาร์ทอัพในครั้งนี้ NIA และ KOSME จะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของสตาร์ทอัพระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อผลักดันให้เกิดความช่วยเหลือทั้งในด้านการผลักดันนโยบายภาครัฐ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดกิจกรรม รวมถึงความร่วมมือทางด้านธุรกิจ และยังให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาศักยภาพกำลังคนตั้งแต่เยาวชนให้เติบโตและพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการอีกด้วย โดยได้มีการประชุมหารือแนวทางความร่วมมืออย่างเข้มข้นใน 4 เรื่องหลัก ได้แก่

     1.การพัฒนาศักยภาพสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ให้สูงขึ้น โดยการศึกษาและแลกเปลี่ยนรูปแบบของการจัดตั้งกองทุนยุวสตาร์ทอัพของไทย และ Korea Institute of Startup & Entrepreneurship Development (KISED) ในการสนับสนุนสตาร์ทอัพในมหาวิทยาลัยชั้นนำระหว่างกัน

     2.การสนับสนุนให้เกิด Deep Tech Startup ระหว่างทั้ง 2 ประเทศ เน้นการหาแนวทางให้เกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระดับสูงในกลุ่ม BCG (Bio-Circular-Green Economy) และ Smart Agriculture


     3.การสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันทั้งในความร่วมมือเดิมที่มีกับบริษัท ล็อตเต้ แอคเซเลอเรเตอร์ และบริษัท ซัมซุง พร้อมกับหาโอกาสในการสร้างความร่วมมือใหม่กับเอกชนรายอื่น และสุดท้าย


     4.การร่วมสร้างศักยภาพการเติบโตของย่านนวัตกรรมระหว่างไทยและเกาหลีใต้ตลอดจนอุตสาหกรรมในเชิงสร้างสรรค์เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านการพัฒนาและสนับสนุนการเติบโตของสตาร์ทอัพระหว่างประเทศ สู่ความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงสตาร์ทอัพ ดร.พันธุ์อาจ กล่าวเพิ่มเติม
 
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 
 

NEWS & TRENDS