ทีเอ็มบี จัดหลักสูตร LEAN Supply Chain Master รุ่น 15

ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ LEAN Supply Chain by TMB รุ่นที่ 15 สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในอุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะ
     การแข่งขันในธุรกิจปัจจุบันนี้แตกต่างจากอดีตไปอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายเล็กหรือรายใหญ่ต่างก็มีโอกาสเข้ามาแข่งขันอยู่บนเวทีเดียวกันทั้งหมด ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงประเด็นสำคัญในจุดนี้ ประกอบกับวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้เอสเอ็มอี “ได้มากกว่า – Get MORE with TMB” เพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงริเริ่มโครงการ LEAN Supply Chain by TMB มากว่า 6 ปี จัดอบรมหลักสูตร  LEAN Supply Chain Master ไปแล้วถึง 14 รุ่น และล่าสุดได้ร่วมกับสถาบันอาหาร จัดอบรมรุ่นที่ 15 ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในอุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะ
 

     สุกัญญา ตรีเสน่ห์จิต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ทีเอ็มบี กล่าวว่า ทีเอ็มบีมีความตั้งใจที่จะเข้าไปช่วยสนับสนุนเอสเอ็มอีให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน แต่ในปัจจุบันพบว่าโลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปมาก มีการแข่งขันสูงขึ้น ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจึงต้องพยายามมากขึ้น  เพื่อให้สินค้าของตนเองเป็นที่ตอบโจทย์ โดนใจผู้บริโภค และด้วยต้นทุนที่ต่ำลง
 

     “แน่นอนว่า ในการทำธุรกิจทุกคนต่างต้องการกำไรที่มากขึ้น แต่แทนที่จะไปลดต้นทุนด้วยการหาวัตถุดิบที่ถูกลง การบริหารจัดการภายในธุรกิจนับเป็นทางเลือกที่ดีกว่า โดยโครงการ LEAN Supply Chain by TMB คือองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความสำคัญของการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจได้มากกว่า และแน่นอนว่าเมื่อลดต้นทุนได้ ก็เท่ากับธุรกิจได้กำไรเพิ่ม” นางสาวสุกัญญา กล่าวในการเปิดอบรมหลักสูตร LEAN Supply Chain Master รุ่นที่ 15 ที่อาคาร KX Knowledge Xchange เมื่อเร็วๆ นี้
 

     ทั้งนี้ LEAN Supply Chain Master เป็นหลักสูตรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจทั้งซัพพลายเชน ผ่านเทคนิค Lean Six Sigma โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง ทีเอ็มบี กับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT) ออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในแต่ละอุตสาหกรรม ที่ผ่านมาได้จัดอบรมไปแล้วหลากหลายอุตสาหกรรม รวมแล้ว 15 รุ่น เช่น วัสดุก่อสร้าง, สินค้าอุปโภคบริโภค, เคมีภัณฑ์และพลาสติก, สุขภาพและโรงแรม
 

     ขณะที่หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในอุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ทีเอ็มบีได้จัดอบรมมาเป็นครั้งที่ 5 และทุกครั้งจะได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก โดยอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มนับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ อุตสาหกรรมอาหารนับเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ ปัจจุบันมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 1.16 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 7.5  เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) มีความเชื่อมโยงจากผู้ผลิตที่มีจำนวนกว่า 6,000 ราย ไปจนถึงธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งอาหารรวมกว่า 13,600 ราย นอกจากนี้ ยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ธุรกิจเกษตรแปรรูป ธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหาร ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร
 

     ด้านอุตสาหกรรมเครื่องดื่มมีมูลค่าตลาดประมาณ 4.75 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 3.1 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี มีผู้ประกอบการจำนวนกว่า 8,600 ราย แบ่งเป็นผู้ผลิตกว่า 4,200 ราย และผู้ค้าปลีกค้าส่ง จำนวนกว่า 4,400 ราย และมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจทั้งเกษตรแปรรูป บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ภัตตาคารและร้านอาหารเช่นเดียวกัน
 

     ทีเอ็มบีจัดอบรมหลักสูตร LEAN Supply Chain Master ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หลักสูตรดังกล่าวมีเนื้อหาเข้มข้นด้วย 2 เครื่องมือหลักเบื้องต้นคือ Lean Six Sigma และ Supply Chain Management ตามระดับขั้นของหลักสูตรที่มีถึง 3 ระดับขั้นด้วยกัน เริ่มจากระดับ White Belt เป็นหลักสูตร 2 วันสำหรับการสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ระดับ Blue Belt จะคัดเลือกผู้ผ่านการอบรมในระดับแรกเข้าอบรมต่อเนื่องในเชิงปฏิบัติการ ใช้ระยะเวลา 8 วัน และสุดท้ายระดับ Green Belt จะเป็นการลงมือปฏิบัติจริงด้วยกรณีศึกษาในธุรกิจของตนเอง ซึ่งใช้เวลาในการอบรมรวม 4 เดือน ที่ผ่านมาจัดอบรมไปแล้วถึง 14 รุ่น มีผู้ประกอบการในหลักสูตร Green Belt ร่วมทำโปรเจกต์กว่า 100 โปรเจกต์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ได้กว่า 2,000 ล้านบาท
 

     ด้าน ศักดิ์ณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา ที่ปรึกษาสถาบันอาหาร กล่าวว่า การที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจะสามารถแข่งขันในเวทีการค้าได้นั้น จะต้องมีการพัฒนาเพื่อนำเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความเหนือชั้นกว่า มีคุณภาพและราคาเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค แต่การจะประสบความสำเร็จในการแข่งขันได้ ขึ้นอยู่กับกระบวนการพัฒนาในเรื่องการผลิตเป็นสำคัญ ซึ่งหลักสูตร LEAN Supply Chain Master ได้เข้ามาตอบโจทย์เรื่องกระบวนการพัฒนาเพื่อนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะ
 

     “ด้วยเป้าหมายการสร้างผลประกอบการที่เป็นบวกของเอสเอ็มอีเอง เชื่อว่าหลักสูตร LEAN Supply Chain Master นี้ เป็นประโยชน์ที่จะนำพาเอสเอ็มอีไปสู่ผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายได้” ศักดิ์ณรงค์ กล่าว
 
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

NEWS & TRENDS