ไทยพาณิชย์ และ สภาอุตสาหกรรม นำเทรนด์รักษ์สุขภาพ จัดงาน “SCB-FTI Well Being”

ไทยพาณิชย์ จับมือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงาน “SCB-FTI Outlet ครั้งที่ 18” ด้วยแนวคิด SCB-FTI Well Being เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการขายให้ผู้ประกอบการ SME หลังพบตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพเติบโต 140,000 ล้านบาท
     ไทยพาณิชย์ จับมือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. จัดงาน “SCB-FTI Outlet ครั้งที่ 18” ด้วยแนวคิด SCB-FTI Well Being เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการขายให้ผู้ประกอบการ SME หลังพบตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพเติบโต 140,000 ล้านบาท พร้อมผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยมีนายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)  พิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมเปิดงาน ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่    


     เกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า งาน SCB-FTI Factory Outlet ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 18 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าของผู้ประกอบการ SMEs ให้กับผู้บริโภค และได้ยกระดับการจัดงานภายใต้ชื่อใหม่ “SCB-FTI Well Being” ถือเป็นมิติใหม่ในการร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยธีมหลักของงานในปีนี้คือ Well Being หรือสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพ เพราะปัจจุบันผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยทั้งในประเทศไทยไปจนถึงระดับสากล หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น เห็นได้จากแนวโน้มของตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีมูลค่ากว่า 140,000 ล้านบาท


      รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ อาทิ ธุรกิจฟิตเนส เสื้อผ้าชุดออกกำลังกาย อาหารเพื่อสุขภาพ ที่ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ เรื่องของสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพ ยังสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ที่กำลังผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Medical Hub จึงนับได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่จะปรับตัวเข้ากับกระแสการดูแลสุขภาพ” นายเกรียงไกร กล่าว
 

     พิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มธุรกิจ SME ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมจัดงาน SCB-FTI Factory Outlet อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการพบกับพันธมิตรธุรกิจและเปิดโอกาสให้ SME ไทยโชว์ศักยภาพให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยงานในครั้งนี้ได้ร่วมกันทำการคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม จนได้ผู้ประกอบการที่มาเข้าร่วมกว่า 150 บูธ ซึ่งกิจกรรมของงานในปีนี้ ถูกออกแบบมาให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยมีความตั้งใจที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ในด้านการผลิตและการพัฒนาสินค้า บริการ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
 

     สำหรับงาน “SCB-FTI Well Being” ครั้งนี้ ยังมีการจัดสัมมนาและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ หรือ Business Matching ควบคู่ไปกับงานแสดงสินค้า เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ทางธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่ประสบความสำเร็จ อาทิ นาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) มาบรรยายหัวข้อ “ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม สู่ E-Commerce”, กร เธียรนุกุล CEO และ Co-Founder ของ Wawa Pack มาบรรยายหัวข้อ “Digital Disruption and Smart Packaging” และวิทยากรที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์อีกหลายท่าน นอกจากนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ยังสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในหลากหลายส่วนด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในเรื่องการทำธุรกิจ การมอบผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ซึ่งล่าสุดธนาคารเพิ่งออก “มณี Free Solutions” มามอบให้ผู้ประกอบการเพื่อช่วยลดต้นทุน, การจัดตั้งศูนย์ SCB Business Center เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs อย่างครบวงจร ทั้งในด้านการทำ Branding และ E-commerce ซึ่งถือเป็นธนาคารที่ใส่ใจดูแลผู้ประกอบการในทุกด้าน ” พิกุล กล่าว
 
 www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 
 

NEWS & TRENDS