ทีเอ็มบี ลุยจัด “ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์” ครบทุกภูมิภาค

ทีเอ็มบี จัด “ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์” ครบทุกภูมิภาค เดินหน้าตอกย้ำความมุ่งมั่น SME ต้อง “ได้มากกว่า” สร้างโอกาสการเติบโตที่ยั่งยืน
     ทีเอ็มบี ปลื้มความสำเร็จการจัดกิจกรรม “ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์” ปี 2562 กิจกรรมให้ความรู้และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการ SME ในภูมิภาคกับทีเอ็มบี ครบทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ ระยอง อุดรธานี เชียงใหม่ และปทุมธานี นับเป็นกิจกรรมต่อยอดวิสัยทัศน์ของธนาคารที่ต้องการให้ SME “ได้มากกว่า” ผ่านหลักสูตร “LEAN Supply Chain by TMB” มุ่งเพิ่มศักยภาพ SME เพื่อสู้กับความท้าทายในโลกยุคดิจิทัลนี้ พร้อมแนวทางเดินหน้าต่อปี 2563 ยังมีกิจกรรมดีๆ โดนใจต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้ SME มีโอกาสเติบโตที่ยั่งยืน
 

     สุกัญญา ตรีเสน่ห์จิต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กิจกรรม “ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์” (TMB SME on Tour) เป็นกิจกรรมให้ความรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการ SME ในภูมิภาคกับทีเอ็มบี โดยในปี 2562 นี้ ธนาคารได้เดินสายจัดกิจกรรมไปครบแล้วทั้ง 4 จังหวัดที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ครอบคลุมเกือบทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ระยอง อุดรธานี เชียงใหม่ และล่าสุด ปทุมธานี ซึ่งในแต่ละครั้งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก รวมผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมมากกว่า 500 ราย
 

     ทั้งนี้ กิจกรรม “ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์” ต่อยอดมาจากวิสัยทัศน์ของทีเอ็มบี ซึ่งต้องการให้ SME  “ได้มากกว่า” (Get MORE with TMB) ด้วยการสนับสนุนให้มีโอกาสเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยนำ LEAN Supply Chain by TMB มาเป็นแกนหลัก โดยเป็นหลักสูตรที่ช่วยจุดประกายแนวคิดการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการลดต้นทุนภายในองค์กรเพื่อสร้างผลกำไร หลักสูตรนี้ได้มีการกระชับให้สั้นลง ออกแบบเป็นกิจกรรมที่สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นภายในระยะเวลา 1 วัน เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SME ทุกประเภทและทุกกลุ่มอุตสาหกรรมสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ SME เองได้จริงในทันที
 

     “ทีเอ็มบี เรามีความเชื่อมั่นว่าองค์ความรู้ จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ SME สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจ จึงได้ริเริ่มโครงการ LEAN Supply Chain by TMB ขึ้น โดยธนาคารนำมาใช้ภายในองค์กรเองและพิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริง จึงต้องการส่งมอบสิ่งดีๆ เหล่านี้ให้แก่ผู้ประกอบการ SME ที่เรามองว่าเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจประเทศ มีส่วนสำคัญต่อการเติบโตคิดเป็น 42 เปอร์เซ็นต์ ของจีดีพี และมีการจ้างงานสูงถึง 82 เปอร์เซ็นต์ หรือมากกว่า 10 ล้านคน”  สุกัญญา กล่าว
 

     โดยกิจกรรม “ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์” นี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ความสำเร็จของ SME  ไม่ใช่เพียงแค่จุดหมายปลายทาง แต่รวมไปถึงความเข้าใจ การเติมเต็มและต่อยอดธุรกิจไปด้วยกัน เพื่อให้ SME เติบโตได้อย่างยั่งยืน หรือ The journey to success” ซึ่ง ทีเอ็มบี พร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดและเป็นพันธมิตรที่จะร่วมเดินทางเพื่อสร้างการเติบโตไปพร้อมๆ กับ SME ขณะเดียวกันยังต้องการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ SME ให้ได้เห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กรธุรกิจ
 

      นอกจากนี้ จากการจัดกิจกรรมหลายครั้งที่ผ่านมา พบว่า SME  ในภูมิภาคส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกัน นั่นก็คือ การมีต้นทุนเพิ่มขึ้น กำไรลดลง รวมไปถึงการมีขั้นตอนการทำงานเกินความจำเป็น และในบางครั้งยังพบว่าต้องเสียเวลาไปกับการเคลื่อนที่ในระยะทางไกล เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เรียกว่าความสูญเปล่าที่ผู้ประกอบการ SME สามารถกำจัดและพลิกธุรกิจให้มีกำไรเพิ่มขึ้นจากภายในองค์กรเองได้
 

     “เราจัดเป็นกิจกรรมกึ่งเวิร์กช็อปครึ่งวันสำหรับผู้ประกอบการ SME โดยก่อนที่จะเริ่มงานจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ได้ตรวจสุขภาพองค์กรธุรกิจของตนเองก่อนว่าเป็นอย่างไร จากนั้นภายในกิจกรรมจะมีการแบ่งกลุ่มเพื่อทำเวิร์กชอปให้ผู้ประกอบการ SME ได้ร่วมเล่นกิจกรรม และเกมต่างๆ ที่สะท้อนแนวคิด LEAN Supply Chain โดยการหามุมมองร่วมกันเพื่อนำมาซึ่งบทสรุปสุดท้าย นั่นคือแนวทางการลดความสูญเปล่าในระหว่างการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ” นางสาวสุกัญญา กล่าวและทิ้งท้ายด้วยว่า ทีเอ็มบี จะยังคงสรรหากิจกรรมดีๆ แบบเดียวกันนี้ให้ผู้ประกอบการ SME อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ SME  แต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นขอให้ติดตามต่อไป
 
 
 
 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

NEWS & TRENDS