“ดีป้า” ประกาศความสำเร็จ ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2019

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ‘ดีป้า’ แถลงความสำเร็จการจัดงานมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2019” ที่ผ่านมา โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด สร้างเม็ดเงินสะพัดระหว่างการจัดงาน 1,082 ล้านบาท ผู้แทนสถานทูต..
     สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ‘ดีป้า’ แถลงความสำเร็จการจัดงานมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2019” ที่ผ่านมา โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด สร้างเม็ดเงินสะพัดระหว่างการจัดงาน 1,082  ล้านบาท ผู้แทนสถานทูตกว่า 20 ประเทศร่วมพิธีเปิดกระตุ้นการรับรู้ระดับนานาชาติ
 

     ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวถึงภาพรวมการจัดงานว่า “ด้วยจากความตั้งใจในการจัดงานปีนี้ ที่อยากจะสร้างประสบการณ์ตรงด้านดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ผนวกกับการบรรยายโดยนักพูดชื่อดังจากทั่วโลก ทำให้ปีนี้ มีผู้ร่วมงานมากกว่าทุกปีที่ผ่านมารวมทั้งทางผู้ที่มีส่วนร่วมในออนไลน์ และ มาร่วมในงานรวมกว่า 584,417 คน ซึ่งบรรลุเกิดกว่าเป้าที่ตั้งไว้ ในด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจนั้น สามารถสร้างเม็ดเงินลงทุนระหว่างการจัดงานกว่า 514 ล้านบาท จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมออกบูธกว่า 500 บูธ เกิดคู่เจรจาทางธุรกิจถึง 838 ราย สร้างเม็ดเงินสะพัดตลอดการจัดงานกว่า 1,082 ล้านบาท”
 

     ด้าน ฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (กลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัล) กล่าวถึงความร่วมมือที่เกิดขึ้นภายในงานว่า งาน Digital Thailand Big Bang 2019 ได้เกิดบันทึกข้อตกลงเพื่อความร่วมมือระดับนานาชาติด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ หน่วยงานระดับนานาชาติ ถึง 9 ฉบับ และอีก 1 ฉบับ เป็นบันทึกความร่วมมือระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ กระทรวงสาธารณสุข รวม 10 ฉบับ
 

     นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับภาคเอกชนที่ได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสตาร์ทอัพอาเซียน ASEAN Startup Hackathon  ในงานด้วย เป็นเวทีให้สตาร์ทอัพ ได้นำเสนอแนวคิดและแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในกลุ่มอาเซียน
 

     สำหรับภาคการศึกษา ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (กลุ่มงานสังคมและกำลังคนดิจิทัล) เปิดเผยว่างานในปีนี้ นอกจากจะได้รับความสนใจในภาคการศึกษาเป็นจำนวนมาก ทั้งในการร่วมออกบูธนิทรรศการที่ได้แสดงผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีของนักศึกษา รวมถึงในลานโค้ดดิ้ง การ์เด้น ซึ่งได้รวบรวมกลุ่มโรงเรียนร่วมพัฒนา กลุ่มโรงเรียน Maker Space เอง ที่ได้ให้เยาวชนแสดงออกถึงความเข้าใจในเรื่องการโค้ดดิ้ง การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลออกมาเป็นผลงานต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ รวมกว่า 50 ผลงาน มีเยาวชนจากทั่วประเทศเดินทางมาเข้าร่วมชมงานตลอด 4 วัน เกือบ 4,000 คน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวในการเสริมทักษะเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคของสถาบันการศึกษาของประเทศไทย


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

 

NEWS & TRENDS