ธนาคารกรุงไทย ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่ยุคดิจิทัล ภายใต้ “Krungthai Young Enterprise Awards”

ปัจจุบัน หน่วยงานจากทั้งภาครัฐและเอกชนต่างตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาแผนธุรกิจ การวางแผนรูปแบบทางเงินด้วยแนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยพัฒนาธุรกิจให้ไปสู่ความมั่นคง และยั่งยืน
     ปัจจุบัน หน่วยงานจากทั้งภาครัฐและเอกชนต่างตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาแผนธุรกิจ การวางแผนรูปแบบทางเงินด้วยแนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยพัฒนาธุรกิจให้ไปสู่ความมั่นคง และยั่งยืน โดย บมจ. ธนาคารกรุงไทย ถือเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ให้มีการพัฒนารากฐานธุรกิจแบบยั่งยืน โดยการสร้างผู้ประกอบการรายย่อยให้มีทักษะ และกระบวนการในการจัดการวางแผนดูแลธุรกิจและงบการเงิน


     “Krungthai Young Enterprise Awards” ได้ดำเนินโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 แล้ว และในปีนี้ก็เป็นครั้งแรกกับการประกวดโมเดลธุรกิจ ภายใต้แนวคิด Digital SME จากผู้สมัคร 731 ทีม ทั่วประเทศ มีทีมที่ผ่านคุณสมบัติจำนวน 229 ทีม ที่จะทะยานสู่อนาคตกับโมเดลธุรกิจพลิกเงินล้านตามแต่ละภูมิภาค โดยล่าสุดก็ได้ปิดแคมป์ภูมิภาคสุดท้ายที่ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะได้เรียนรู้กระบวนการนำเสนอโมเดลธุรกิจ (Pitching) พิชิตเงินล้าน รวมถึงเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่รอบชิงชนะเลิศ และยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน SME ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหลักสูตรต่างๆ มากมาย เช่น
 

  • แนะนำกระบวนการเรียนรู้ Expectation and Worry Tree และ Speed Date
    โดยทีม REconomy (รีโคโนมี่)
 
  • เรียนรู้การสร้างเครื่องมือดิจิทัล
    โดยคุณเพ็ชร ประภากิตติกุล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีโคโนมี่ โกลบอล จำกัด)
 
  • เรียนรู้โครงสร้างการเงินธุรกิจดิจิทัล
    โดยคุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ (Founder & Managing Director Gnosis Co., Ltd.)
     หลังจากจบกิจกรรรมคัดเลือกตามแต่ละภูมิภาคแล้ว ได้ประกาศทีมที่ผ่านเข้ารอบ 40 ทีมสุดท้าย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องไปเรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติแบบเข้มข้นอีก 3 วัน ในวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2562 ณ E88 Bangkok ที่กรุงเทพมหานคร


     และจะประกาศผลรางวัลผู้ชนะเลิศ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ บมจ. ธนาคารกรุงไทย อาคารนานาเหนือ ชั้น 3 Innovation Lab โดยปีนี้ทางธนาคารได้มอบเงินสนับสนุนธุรกิจรวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท พร้อมไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศอีกด้วยสามารถติดตามข้อมูลหรือความเคลื่อนไหวโครงการประกวดได้ที่ www.ktb.co.th/csr 

NEWS & TRENDS