ธ.ไทยเครดิตฯ ดันศูนย์เรียนรู้ ส่งเสริมเศรษฐกิจไมโคร ปลุกปั้นรายย่อยสู่ไมโคร SME

ธนาคารไทยเครดิตฯ เปิดตัวศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) หวังดันเป็นโมเดลต้นแบบส่งเสริมธุรกิจฐานราก หลังโครงการนำร่องอบรมพ่อค้าแม่ค้าพากเพียรประสบผลสำเร็จก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ยอดผู้เข้าอบรมเพิ่มขึ้น
     ธนาคารไทยเครดิตฯ เปิดตัวศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) หวังดันเป็นโมเดลต้นแบบส่งเสริมธุรกิจฐานราก หลังโครงการนำร่องอบรมพ่อค้าแม่ค้าพากเพียรประสบผลสำเร็จก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ยอดผู้เข้าอบรมเพิ่มขึ้น ขณะที่ตัวเลขชี้ชัดอัตราผิดนัดชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ต่ำ ผู้เข้าอบรมมีวินัย กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ จ่ายตรงไม่มีผิดนัด พร้อมเดินหน้ามุ่งให้ความรู้ทางการเงิน สร้างวินัยพ่อค้าแม่ค้า เสริมเทคนิคเพิ่มยอดขาย และกลยุทธ์ขยายการเติบโตสู่ธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี
 

    รอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เนื่องจากธนาคารไทยเครดิตฯ เป็นธนาคารที่เชี่ยวชาญในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าผู้ประกอบการในกลุ่มนี้มักประสบปัญหาทางการเงิน อันเนื่องมาจากขาดความรู้ความเข้าใจ ซึ่งหากได้รับการอบรมก็จะมีศักยภาพเติบโตไปเป็นฐานรากเศรษฐกิจที่มั่นคงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงจังหวะอันดีที่ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกเอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจรายย่อย ทำให้ธนาคารเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจขนาดเล็กเหล่านี้ จึงเปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อผู้ประกอบการรายย่อยนาโนและไมโครขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะอยู่คู่กลุ่มคนที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ อันเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของธนาคาร
 

    “ก่อนหน้านี้เราทำโครงการอบรมพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจรายย่อยที่มีขนาดเล็กที่สุดของประเทศ แต่เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่มีแรงกระเพื่อมมากที่สุดต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ คนพวกนี้ขาดความรู้พื้นฐานทางการเงินที่สำคัญ ไม่มีการวางแผนทางการเงิน บางรายขายได้มาก แต่สิ้นวันกลับไม่มีเงินเหลือไว้ต่อยอดธุรกิจหรือเก็บออม จนเข้าตาจนต้องไปกู้นอกระบบ กลายเป็นหนี้สินพันตัว ทั้งๆ ที่เรื่องพวกนี้แก้ปัญหาง่ายมาก โดยเริ่มจากที่ต้นตอของปัญหา สร้างนิสัยทางการเงินที่ดี มีความรู้ในการบริหารจัดการหนี้ จึงเป็นที่มาของการขยายผลสู่การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางการเงิน หรือ Thai Credit’s Learning Center ณ สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยบางเขน-วัชรพล ตลาดถนอมมิตร”
 

     รอยกล่าวเสริมว่า เป้าหมายของศูนย์การเรียนรู้คือ เป็นศูนย์ที่ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน เป็นแรงบันดาลใจ และผลักดันศักยภาพในการประกอบอาชีพของพ่อค้าแม่ค้า สานฝันให้ธุรกิจนาโนและไมโครสามารถเติบโต และต่อยอดไปสู่ธุรกิจไมโครเอสเอ็มอีได้ ซึ่ง นอกจากเรื่องการเงินพื้นฐาน ศูนย์การเรียนรู้ยังมีกิจกรรมจัดสัมมนาเสริมเทคนิคที่นำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตได้ในชีวิตจริง อีกทั้งยังเชิญแขกพิเศษที่ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นพ่อค้าแม่ค้า และสามารถพลิกธุรกิจนาโน/ไมโครจนประสบความสำเร็จ เป็นเจ้าของกิจการระดับเอสเอ็มอีส่งออกนอก อย่าง เฮียนพ หมู่นุ่ม หรือคุณสอง เจ้าของแฟรนไชส์สเต็ก เด็กแนว มาเผยความรู้ และแรงผลักดันที่ทำให้เขาได้เติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป
 

     นอกจากนี้ ศูนย์การเรียนรู้ไทยเครดิต ยังเปิดให้ความรู้และเสริมทักษะหลากหลายด้านให้กับเยาวชนของพ่อค้าแม่ค้าและเยาวชนในชุมชนด้วย โดยทั้งหมดฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ที่สำคัญ มีอาสาสมัครของธนาคารกว่า 50 ชีวิต ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้ความรู้และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเลือกจุดที่ตั้งของศูนย์ฯให้อยู่ใกล้ตลาด เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงได้ง่าย ไม่ต้องทิ้งแผงไปไกล
 

    ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ธนาคารไทยเครดิตฯ ได้จัดอบรมพ่อค้าแม่ค้าพากเพียรไปแล้วกว่า 6,000 ราย ตั้งเป้าสิ้นปีจะมี ผู้เข้าอบรมเพิ่มเป็น 9,000 - 10,000 ราย และวางแผนเพิ่มเป็นสามเท่าในปี 2563 โดยสาขาบางเขน-วัชรพล จะเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ที่ตั้งต้นให้สาขาทั่วประเทศกว่า 500 สาขา ดำเนินการตามอย่าง โดยคาดหวังว่าแรงผลักดันของธนาคารไทยเครดิต จะเป็นแรงกระเพื่อมที่เปลี่ยนกลุ่มคนที่ถูกมองว่าเป็นรากหญ้าของสังคม  ให้กลายเป็นฐานรากที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจประเทศต่อไป
 
 
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 
 

NEWS & TRENDS