“ฮีโร่” เปิดบ้านโชว์นวัตกรรมรีไซเคิลครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย

“ฮีโร่” พร้อมขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เปิดบ้านโชว์นวัตกรรมรีไซเคิลครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย
     ฮีโร่ นำร่องแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตอกย้ำจุดยืนผู้นำนวัตกรรมรีไซเคิลเพื่อช่วยลดขยะในสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เผยโฉมโรงงานคิงส์ เอ็นเนอร์จี แอนด์ เวซท์ โซลูชั่นส์ (King Energy & Waste Solutions หรือ KEWS) ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทยที่ใช้นวัตกรรมรีไซเคิลจากการนำพลาสติกที่สูญเสียจากกระบวนการผลิตจากภาคอุตสาหกรรม จนไปถึงพลาสติกครัวเรือนที่อยู่ในบ่อขยะมาหมุนเวียนใช้ (Landfill Recycling Innovation) จนได้เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพที่สามารถนำกลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล (หรือที่เรียกว่า Up Cycling) ได้อย่างครบวงจร


     ไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล รองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด และเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท คิงส์ เอ็นเนอร์จี แอนด์ เวซท์ โซลูชั่นส์ จำกัด เผยว่า “ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ฮีโร่ ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกเพื่อช่วยให้สังคมอยู่ได้อย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของการพัฒนานวัตกรรมรีไซเคิลพลาสติกที่นำขยะพลาสติกจากบ่อขยะในประเทศกลับมารีไซเคิล เพราะเราเชื่อว่าการนำทรัพยากรที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะเป็นการช่วยลดปัญหามลภาวะได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยพลาสติกรีไซเคิลสามารถนำมาผลิตสิ่งของได้หลายประเภท


      อาทิ งาน injection อย่าง การทำถนนโครงสร้างของรัฐ การทำท่อส่งก๊าซ การขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติก แต่ที่ยากที่สุดคือการผลิตสินค้าที่มีความบาง เช่น ถุงพลาสติก ซึ่งพลาสติกรีไซเคิลในประเทศไทยมีที่มาจากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น การนำเข้าเม็ดพลาสติกรีไซเคิลจากต่างประเทศ หรือพลาสติกที่สูญเสียจากกระบวนการผลิตจากภาคอุตสาหกรรม(Postindustrial recycle)  แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะลดขยะพลาสติกในประเทศไทย ฮีโร่ จึงได้ริเริ่มเข้าไปทำงานร่วมกับบ่อขยะเพื่อช่วยสอนการคัดแยกเศษพลาสติกที่สามารถนำกลับมารีไซเคิล โดยนี่จะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกได้ถึง 20,000 ตันต่อปี ซึ่งเราตั้งเป้าที่จะขยายการลดปริมาณเป็น 40,000 ตันต่อปี” ไพบูลย์ เผย


      โรงงาน คิงส์ เอ็นเนอร์จี แอนด์ เวซท์ โซลูชั่นส์ (King Energy & Waste Solutions หรือ KEWS) ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี บนพื้นที่ 22 ไร่ โรงงานนี้ถือเป็นโรงงานรีไซเคิลพลาสติกที่มีประสิทธิภาพที่สุด ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากหลากหลายประเทศในยุโรป  ซึ่งโรงงานมีกำลังผลิตเม็ดพลาสติกได้ถึง 1,600 ตันต่อเดือน โดยการผลิตจะเริ่มจากการคัดแยกชนิดพลาสติกกลุ่ม PE หรือ Polyethylene จากเศษพลาสติกที่นำมาจากบ่อขยะ นำมาคัดแยกและล้างทำความสะอาดด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถล้างเศษพลาสติกได้ถึง 1,600 ตันต่อเดือน  ตามด้วยการนำไปหลอมเศษพลาสติกให้กลายเป็นเม็ดพลาสติกเพื่อนำไปใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ   และท้ายสุด คือการนำเม็ดพลาสติกมาผลิตเป็นถุงพลาสติกรีไซเคิล อาทิ ถุงขยะฮีโร่อีโค่ที่ขายทั้งในประเทศและส่งออกไปขายยังต่างประเทศ


     ในหนึ่งปีประเทศไทยสร้างขยะรวม 30 ล้านตัน โดย 25 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 7 ล้านตัน เป็นขยะพลาสติก ซึ่งการจัดการมีต้นทุนที่สูงขึ้น เนื่องจากปัญหาพื้นที่บ่อขยะที่ไม่เพียงพอที่จะจัดการขยะ จึงเกิดปัญหาขยะล้น และก่อให้เกิดมลภาวะขยะในทะเล (Ocean Wastes) ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับสัตว์ทะเลทุกชนิดตามที่ได้พบเห็นตามข่าวสารต่างๆ ทั่วโลก เช่น เต่าออมสินที่กินขยะพลาสติกเข้าไป เป็นต้น  


     “นอกจากการทำผลิตภัณฑ์รีไซเคิลแล้ว เรายังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จะช่วยลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกใหม่ลงอีกด้วย อาทิ ปัจจุบันเรากำลังเริ่มต้นการ Pyrolysis และการแก้ปัญหาขยะอินทรีโดยการนำขยะออแกนิคมาผลิตเป็นปุ๋ย รวมทั้งเรายังตั้งเป้าให้โรงงานเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ Zero waste    ทั้งนี้ ลำพังเราเพียงคนเดียวคงไม่สามารถเปลี่ยนสังคมได้ เราจึงได้มีแผนการที่จะจัดกิจกรรมที่มุ่งให้ความรู้ในเรื่องของการคัดแยกขยะ และการรีไซเคิล ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมถึงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการให้ความรู้เพื่อทุกบ้านจะสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง แต่ยังจะช่วยสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงประโยชน์ของการรีไซเคิล ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสังคมที่มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป พร้อมเดินหน้าหานวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาการรีไซเคิลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด” ไพบูลย์ กล่าวปิดท้าย
 


 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

NEWS & TRENDS