SE Thailand จับมือพันธมิตร รุกแก้ปัญหาและยกระดับธุรกิจเพื่อสังคมไทย

สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) จับมือ “Boston Consulting Group” ลงนาม MOU รุกแก้ปัญหาและยกระดับธุรกิจเพื่อสังคมไทย
     สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) โดย หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล นายกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม ร่วมกับ บริษัท เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด โดย อิษฎา หิรัญวิวัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ และพาร์ทเนอร์, บีซีจี ไทยแลนด์ (Managing Director and Partner, BCG Thailand) บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ
ชั้นนำระดับโลก ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อยกระดับและแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยผ่านการเสริมสร้างศักยภาพให้กับธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprises) ในเครือข่ายของสมาคมฯ ตลอดปี 2563 พร้อมจัดคอร์สฝึกอบรมการวางแผนด้านต่างๆ อาทิ การวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ การวางแผนการเงิน


     การพัฒนาและกำหนดราคาสินค้าและบริการ การนำเสนอทางธุรกิจ ไปจนถึงการตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ธุรกิจเพื่อสังคมอยู่รอดและเติบโต ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 


     หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล นายกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) กล่าวว่า “หนึ่งในความท้าทายมากที่สุดของธุรกิจเพื่อสังคมคือ ความสามารถในการขยายกิจการ หากขาดองค์ความรู้และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ธุรกิจเพื่อสังคมมี learning curve การพัฒนาตนเองต่ำ ส่งผลให้ธุรกิจต้องใช้ทรัพยากรมากเกินจำเป็น และทำให้การสร้างผลลัพธ์น้อยกว่าเป้าหมายที่วางไว้ด้วย การเป็นพันธมิตรกับ BCG จะช่วยให้ธุรกิจเพื่อสังคมบรรลุเป้าหมายการเติบโตที่เร็วขึ้น โดยผ่านการฝึกอบรมต่างๆ และจะทำให้เรามีโอกาสประสบความสำเร็จสูงขึ้นในตลาดโลกที่มีการแข่งขันเพิ่มขึ้นทุกวัน”


     ด้าน อิษฎา หิรัญวิวัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ และพาร์ทเนอร์, บีซีจี ไทยแลนด์ (BCG Thailand) กล่าวถึงการมาร่วมมือกับสมาคมเพื่อธุรกิจและสังคมในครั้งนี้ว่า “BCG เราให้ความสำคัญกับการใช้ความเชี่ยวชาญของเราเพื่อตอบโจทย์ความท้าทาย และเน้นประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคม เราเชื่อว่าการเป็นพันธมิตรกับ SE Thailand จะทำให้เราสร้างผลกระทบต่อสังคมไทยได้อย่างกว้างขว้างขึ้น ผ่านการส่งเสริมให้ธุรกิจเพื่อสังคมประสบความสำเร็จ”


     สำหรับ เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป หรือ (BCG) คือ บริษัทที่ทำงานกับผู้นำด้านธุรกิจและสังคมเพื่อช่วยตอบสนองความท้าทายและช่วยให้ธุรกิจสร้างประโยชน์สูงสุดจากโอกาสทางธุรกิจ โดย BCG จัดตั้งขึ้นในปี 1963 และก้าวสู่การเป็นผู้นำในด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ ช่วยลูกค้าปรับเปลี่ยนโฉมหน้าองค์กร สร้างแรงบันดาลใจเพื่อการเปลี่ยนแปลง การเสริมศักยภาพให้องค์กรเติบโต การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ไปจนถึงการขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางการเงิน เพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จองค์กรต่างๆ โดยผสมผสานศักยภาพด้านบุคลากรและดิจิทัล


     ส่วนสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม หรือ SE Thailand จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2562 จากการรวมตัวของธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายในการผสานความร่วมมือระหว่างสมาชิก และระหว่างสมาชิกกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเพื่อสังคมประสบความสำเร็จในการประกอบการ ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการขยายผลการแก้ไขปัญหาในวงกว้างยิ่งขึ้นไป นอกจากนี้ สมาคมยังสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม ให้กับสาธารณชนทั่วไป
 
 
 
 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

NEWS & TRENDS