ธุรกิจทัวร์ส่อแววเจ๊งเหตุคนไทยแห่เที่ยวเอง

นายยุทธชัย สุนทรรัตนเวช นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยได้ปรับเปลี่ยนไป โดยวางแผนท่องเที่ยวด้วยตัวเอง 85% และผ่านบริษัททัวร์ 15% ส่งผลให้บริษัททัวร์ในประเทศมีแนวโน้มปิดกิจการ หรือยกเลิกการจำหน่ายเส้นทางทัวร์ในประเทศจำนวนมาก เนื่องจากไม่สามารถแบกรับต้นทุนที่สวนทางกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงได้

 


นายยุทธชัย สุนทรรัตนเวช นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยได้ปรับเปลี่ยนไป โดยวางแผนท่องเที่ยวด้วยตัวเอง 85% และผ่านบริษัททัวร์ 15% ส่งผลให้บริษัททัวร์ในประเทศมีแนวโน้มปิดกิจการ หรือยกเลิกการจำหน่ายเส้นทางทัวร์ในประเทศจำนวนมาก เนื่องจากไม่สามารถแบกรับต้นทุนที่สวนทางกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงได้

ทั้งนี้ สทน.ต้องการให้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นภาพรวมการท่องเที่ยวในประเทศ โดยสนับสนุนให้คนไทยซื้อแพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยวเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ รัฐบาลต้องเร่งวางแผนส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เพราะที่ผ่านมาการท่องเที่ยวในประเทศมีอัตราการเติบโตแบบถดถอย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์เติบโตเพียง 3-5% ต่อปี และมีแนวโน้มจะไม่เติบโต

สำหรับสาเหตุที่คนไทยนิยมวางแผนเดินทางด้วยตัวเอง เนื่องจากการนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวมีแบบซ้ำๆ ในขณะที่คนไทยสามารถจองที่พักผ่านระบบออนไลน์ และการเดินทางสายการบินต้นทุนต่ำ (โลว์คอสต์แอร์ไลน์) ได้ด้วยตัวเองมากขึ้น

นายธวัชชัย อรัญญิก รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.เตรียมจัดเวิร์กช็อปร่วมกับ สทน. เพื่อวางแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ส่วนหนึ่งผู้ประกอบการต้องเร่งหานวัตกรรมสินค้าทางการท่องเที่ยวนำเสนอให้กับคนไทย การรณรงค์ให้เห็นถึงความคุ้มค่าที่จะได้รับเมื่อเลือกเดินทางผ่านบริษัททัวร์

NEWS & TRENDS