สสว.จัดประกวด "ตามหา...เพชรน้ำดี SMEs ไทย"

นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ทาง สสว. เตรียมจัดประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 5 หรือ 5th SMEs National Awards 2012 ซึ่งใช้ชื่อโครงการประจำปีนี้ว่า "ตามหา...เพชรน้ำดี...SMEs ไทย" เพื่อสรรหาผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความสามารถในการดำเนินกิจการ เพื่อเป็นการสร้างต้นแบบให้เป็นแบบอย่างสำหรับผู้ประกอบการ SMEs รายอื่นๆ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

 

นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ทาง สสว. เตรียมจัดประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 5 หรือ 5th SMEs National Awards 2012 ซึ่งใช้ชื่อโครงการประจำปีนี้ว่า "ตามหา...เพชรน้ำดี...SMEs ไทย" เพื่อสรรหาผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความสามารถในการดำเนินกิจการ เพื่อเป็นการสร้างต้นแบบให้เป็นแบบอย่างสำหรับผู้ประกอบการ SMEs รายอื่นๆ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

สำหรับเกณฑ์การตัดสิน ได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นำแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award -TQA) มาปรับใช้ พิจารณาจากความสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน มีธรรมาภิบาลที่ดี เป็นต้น โดยการประกวดแบ่งเป็น 4 ภาคอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ ภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคบริการ วิสาหกิจที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ และ 15 ประเภทกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้ ธุรกิจหัตถกรรม ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ธุรกิจเครื่องจักรและอุปกรณ์ ธุรกิจพลาสติกและยาง ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจงานสร้างสรรค์และออกแบบ ธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว และภัตตาคาร ธุรกิจลอจิสติกส์ ธุรกิจเพื่อสุขภาพ และธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รักษาการผอ.สสว. เผยด้วยว่า สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ทุกรายที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับโอกาสในการพัฒนาทั้งศักยภาพและคุณภาพผลิตภัณฑ์จาก สสว. เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้จะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ สสว.จัดขึ้น เปิดรับสมัครผู้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2556 สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานการรับสมัคร 0-2762-7828 หรือดาว์นโหลดใบสมัครที่ www.smenationalawards.com
 

NEWS & TRENDS